ОПТИМІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНИКІВ ДЛЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СІВОЗМІНАХ КОРОТКОЇ РОТАЦІЇ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Лариса Володимирівна Андрійченко, Володимир Олександрович Порудєєв

Анотація


На підставі багаторічних досліджень вивчені особливості вологозабезпеченості і формування врожайності зернових культур при вирощуванні їх в умовах Південного Степу України в короткоротаційних сівозмінах.

Ключові слова


зернові культури; продуктивна волога; врожайність; попередник; добрива; сівозміна короткої ротації

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійченко Л. В. Оптимізація структури ріллі для сівозмін фермерських господарств Степу України та її агроекономічна оцінка / Л. В. Андрійченко, В. О. Порудєєв, Т. В. Порудєєва // Посібник українського хлібороба. – Т. 1. – 2013. – С. 147–150.

Сидоров М. И. Научные и агротехнические основы севооборотов / М. И. Сидоров, Н. И. Зезюков // Труды Воронежского университета. –1993. – № 54. – С. 136.

Верзилин В. В. Влияние способов возделывания озимой пшеницы на формирование комплексов почвенных микроорганизмов в Центрально-Черноземной зоне / В. В. Верзилин, В. А. Трунова // Сб. науч. тр. ВГАУ им. К. Д. Глинки. – Воронеж, 1992. – С. 116–125.

Воробьев С. А. Раздельное и совместное действие севооборотов и удобрений / С. А. Воробьев // Агрономические основы специализации севооборотов. – М. : Агропромиздат, 1987. – С. 11–17.

Чорний пар – важлива складова сівозмін південного Степу України / Л.В. Андрійченко // Збірник наукових доповідей міжнародної конференції «Теоретичні та практичні наукові інновації». – Польща, Краків, 29.01.-31.01. 2013. – Ч. 2. – С. 53–55.

Андрійченко Л. В. Продуктивність парового поля / Л. В. Андрійченко, В. О. Порудєєв / Аграрник. – 2012. – № 21. – С. 26–27.

Лебідь Є. М. Сівозміни в інтенсивному землеробстві / Є. М. Лебідь, І. І. Андрусенко, І. А. Пабат. – К. : Урожай, 1992. – 224 с.

Сівозміни у землеробстві України / [за ред. В. Ф. Сайка, П. І. Бойка]. – К. : Аграрна наука, 2002. – 146 с