ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА ЗАБРУДНЕНОСТІ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Михайло Олександрович Троїцький, Лариса Анатоліївна Дмитрієва, Ніна Михайлвна Протченко

Анотація


На матеріалах моніторингових досліджень за показниками вмісту білка в зерні озимої пшениці та олії в насінні соняшнику, а також забруднення цих культур солями важких металів та радіонуклідів досліджено внесок природних (ґрунтово-кліматичних) та антропогенних чинників у формування показників якості та забрудненості рослинницької продукції

Ключові слова


рослинницька продукція; показники якості; забруднення; важкі метали; радіонукліди

Повний текст:

PDF

Посилання


Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель (методично-нормативне забезпечення) / За ред. В. П. Патики, О. Г. Тараріко. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення(методично-нормативне забезпечення) / За ред. С. М. Рижука, М. В. Лісового, Д. М. Бенцаровського. – К., 2003. – 64 с.

МБТ 5061-89 «Медико-биологические требования к санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Державні гігієнічні нормативи».

ГН 6.6.1.1-150-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137-137-Cs 90-Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи».

Макарова Г. А. Поставарійна динаміка стронцію-90 та цезію-137 в грунтах агроландшафтів Північного Причорномор’я /Г. А. Макарова, М. О. Троїцький, Н. М. Протченко, А. В. Зубко // Матеріали науково-практичної конференції «Реабілітація радіоактивно забруднених територій, як шлях оздоровлення навколишнього середовища. Підсумки 25 років» (Київ, 26-27 квітня

р.) // Охорона родючості грунтів. – Випуск 7. – Київ, – 2011.

Ильин В. Б. Относительные показатели загрязнения в системе почва-растение / В. Б. Ильин, М. Д. Степанова // Почвоведение. – 1979. –№ 11. – С.61–67.

Фатєєв А. І. До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення ґрунтів важкими металами / А. І. Фатєєв, М. М. Мірошниченко, В. Л. Самохвалова, Т. Ю Биндич // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 10. – С. 39–62