МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • М.І. Іщенко
  • Є.В. Міщук
  • А.М. Мясоєдова

Ключові слова:

податки, збори, економічна безпека, децентралізація, видатки, надходження, виробництво

Анотація

Стаття присвячена питанню впливу податків на забезпечення економічної̈ безпеки держави. 

Доведено, що місцеві податки і збори є важливою ланкою в структурі власних доходів бюджетів місцевого самоврядування. В той же час, аналіз податкових надходжень місцевих бюджетів України свідчить про досить невисоку питому вагу місцевих податків і зборів в загальних обсягах власних доходів цих бюджетів (24,5%).

Автори зазначають, що плата за землю та єдиний податок не тільки займають левову долю у структурі місцевих податків і зборів, а й не мала частка цих надходжень припадає в цілому на власні доходи місцевих бюджетів.

В цілому по Україні частка надходжень плати за землю та єдиного податку становить 11% та 12% відповідно. В той же час, у 7 областях України, по яких було проведено аналіз, питома вага надходжень плати за землю коливається в межах 7% – 17%, а єдиного податку 7% – 13%. Така різниця залежить від економічної діяльності регіону, рівня підприємницького потенціалу, вартості землі, ставок по цих податках тощо. Аналіз структури місцевих податків і зборів по 10 містах України свідчить, що найвагомішими джерелами є плата за землю та єдиний податок, частка яких у загальному обсязі власних доходів цих місцевих бюджетів сягає 90% – 97%. 

Виділено, що в умовах децентралізації, на органи місцевого самоврядування покладена повна відповідальність за всі сфери життя на власній території. Тому, для забезпечення економічної безпеки територіальних громад необхідна стабільність і достатність власних доходів місцевих бюджетів.

У висновках зазначено, що проблему наповненості власних доходів місцевих бюджетів доцільно розв’язувати через активізацію діяльності малого та середнього бізнесу, зміцнення та нарощування виробничих потужностей промисловості, шляхом одночасного розвитку декількох, не взаємозв'язаних технологічних видів виробництва, чим забезпечуватиметься необхідний рівень дохідності і економічний розвиток регіонів України. 

Посилання

Місячний звіт про виконання Державного бюджету України за січень – грудень 2019 року [Електронний ресурс]. –https://www.treasury.gov.ua – Офіційний сайт Казначейської служби України.

Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2017 рік та 2018 рік [Електронний ресурс]. – https://www.treasury.gov.ua – Офіційний сайт Казначейської служби України.

Бондарчук Т. Г. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні / Т. Г. Бондарчук // збірник наукових праць Національного університету ДПС України. – 2011. – №1. – С. 56–66.

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. №2456 [Електронний ресурс]. – http://zakon.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.

Бюджет міста Дніпро [Електронний ресурс]. – https://dniprorada.gov.ua – Офіційний сайт Дніпровської міської ради.

Бюджет міста Львів [Електронний ресурс]. – https://city-adm.lviv.ua – Офіційний сайт Львівської міської ради.

Бюджет міста Кривий Ріг [Електронний ресурс]. – https://kr.gov.ua – Офіційний сайт Криворізької міської ради.

Бюджет міста Запоріжжя [Електронний ресурс]. – https://zp.gov.ua – Офіційний сайт Запорізької міської ради.

Бюджет міста Миколаїв [Електронний ресурс]. –https://mkrada.gov.ua/content/mikolaivska-miska-rada.html– Офіційний сайт Миколаївської міської ради.

Бюджет міста Черкаси [Електронний ресурс]. – http://chmr.gov.ua Офіційний сайт Черкаської міської ради.

Бюджет міста Суми [Електронний ресурс]. – https://www.smr.gov.ua – Офіційний сайт Сумської міської ради.

Бюджет міста Кропивницький [Електронний ресурс]. – http://kr-rada.gov.ua – Офіційний сайт міської ради міста Кропивницький.

Бюджет міста Ужгород [Електронний ресурс]. – https://rada-uzhgorod.gov.ua – Офіційний сайт Ужгородської міської ради.

Бюджет міста Краматорськ [Електронний ресурс]. –http://www.krm.gov.ua – Офіційний сайт Краматорської міської ради.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755 [Електронний ресурс]. – http://zakon.rada.gov.ua –Офіційний сайт Верховної Ради України.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ