Інформація про автора

Іщенко, Андрій Владиславович, Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН, Україна

  • Том 132, № 119 (2010) - ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН
    ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ СОРТІВ ЯРОГО РІПАКА В СТЕПУ УКРАЇНИ
    Анотація  PDF
  • Том 132, № 119 (2010) - ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН
    ХЛІБНИЙ ТУРУН (ZABRUS TENEBRIOIDES G.) У ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
    Анотація  PDF