Інформація про автора

Абрамова, Наталія Михайлівна, Україна

  • Том 206, № 194 (2012) - РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ
    ЗМІНА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ПРИ ЗРОШЕННІ ВОДОЮ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР
    Анотація  PDF
  • Том 152, № 140 (2011) - РОДЮЧІСТЬ І ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ
    ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ІРИГАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ НА ЯКІСТЬ ПОЛИВНИХ ВОД
    Анотація  PDF