Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 256, № 244 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ Анотація   PDF
О. А. Коваленко, М. А. Ключник, К. В. Чебаненко
 
Том 206, № 194 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ПОМІРНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Костянтин Михайлович Кравченко, Михайло Іванович Давидчук, Ольга В’ячеславівна Кравченко
 
Том 256, № 244 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ Анотація   PDF
Віктор Олексійович Зюзін, Наталя Анатоліївна Володка, О. О. Нечай, Дмитро Вікторович Зюзін
 
Том 179, № 167 (2012) ЗАХИСТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД СИСНИХ ШКІДНИКІВ Анотація   PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Наталя Іванівна Коцюрубенко
 
Том 179, № 167 (2012) ЗЛАКОВІ МУХИ НА ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Андрій Іванович Шаповалов
 
Том 179, № 167 (2012) ЗМІНА ВОДНО-ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
Ольга Дмитрівна Борисюк, Марія Михайлівна Попова, Ганна Анатоліївна Макарова, Ольга В’ячеславівна Кравченко
 
Том 206, № 194 (2012) ЗМІНА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ПРИ ЗРОШЕННІ ВОДОЮ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Абрамова
 
Том 179, № 167 (2012) КЛОП ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА ТА ЗАХИСТ ВІД НЕЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Андрій Іванович Шаповалов
 
Том 206, № 194 (2012) КЛОП ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА: РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ШКОДОЧИННІСТЬ НА РІЗНИХ СОРТАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
Ніна Михайлівна Шахова, М. П. Залевська
 
Том 132, № 119 (2010) КОНСОЛІДАЦІЯ СТВОРЕНИХ ПОРІД ВРХ В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Раїса Іванівна Мащенко, Анатолій Вікторович Соколов, Олена Олександрівна Молдованова, Лідія Олександрівна Левченко
 
Том 152, № 140 (2011) КОРЕКЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНЕ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ Анотація   PDF
Валентина Миколаївна Костіна, Віктор Олексійович Зюзін, Тамара Миколаївна Зінченко
 
Том 179, № 167 (2012) КОСТРИЦЯ ЧЕРВОНА (FESTUCA RUBRA L.) – ЦІННА ГАЗОННА ТРАВА Анотація   PDF
Лідія Климівна Антипова, Володимир Сергійович Гончарук, Микола Миколайович Мєдвєдєв
 
Том 132, № 119 (2010) ЛІСОВІ ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ В ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Лариса Іванівна Патрушева, Марина Миколаївна Романенко
 
Том 179, № 167 (2012) МІГРАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦІ «ҐРУНТ-РОСЛИНИ» В АГРОЛАНДШАФТАХ СТЕПУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Михайло Олександрович Троїцький, Лариса Анатоліївна Дмитрієва
 
Том 150, № 138 (2011) МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ПІСЛЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ПРИ ВИКОРИСТАННІ БІОДЕСТРУКТОРА СТЕРНІ Анотація   PDF
Валентина Василівна Гамаюнова, Олег Анатолійович Коваленко, Антоніна Вікторівна Панфілова, Владислав Вікторович Болоховський
 
Том 132, № 119 (2010) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ШКІДЛИВИМИ ВИКИДАМИ В АТМОСФЕРУ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Леонід Павлович Клименко, Наталія Олександрівна Воскобойнікова, Олексій Олександрович Новосадовський
 
Том 256, № 244 (2015) МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ШЛУНКУ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ Анотація   PDF
Тетяна Михайлівна Яблонська, Віктор Олексійович Зюзін, Анатолій Олександрович Авраменко, Ю. Д. Руденко, Дмитро Вікторович Зюзін, А. А. Маргорян
 
Том 152, № 140 (2011) МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ: МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ Анотація   PDF
Валентина Миколаївна Костіна, Віктор Олексійович Зюзін, Тамара Миколаївна Зінченко
 
Том 132, № 119 (2010) МЕТОДИ ЗБОРУ ВОДОРОСТЕЙ ДЛЯ ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Ганна Володимирівна Нєпєіна
 
Том 132, № 119 (2010) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ У ПІСЛЯРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Наум Харитонович Грабак
 
Том 206, № 194 (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Анотація   PDF
Валерій Васильович Горлачук, А. В. Січко
 
Том 179, № 167 (2012) МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ Анотація   PDF
Валерій Володимирович Добровольський
 
Том 206, № 194 (2012) МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» Анотація   PDF
Володимир Маркович Давиденко
 
Том 206, № 194 (2012) Мутаційні спектри в неопромінених та опромінених дітей та нащадків опромінених батьків (друге покоління) у зв’язку з аварією на ЧАЕС (огляд літератури та власних досліджень) Анотація   PDF (Русский)
В. В. Коваленко
 
Том 150, № 138 (2011) НАРОСТАННЯ НАДЗЕМНОЇ МАСИ ТА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБРИВ Анотація   PDF
Валентина Василівна Гамаюнова, Віталій Ігоревич Шевель
 
76 - 100 з 184 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>