Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 179, № 167 (2012) ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
С. В. Кривенко
 
Том 152, № 140 (2011) ПРОГНОЗ РОЗМНОЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИДІВ КОМАХ Анотація   PDF
Андрій Васильович Дудник
 
Том 150, № 138 (2011) ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ТА ВИТРАТИ НА ДОСУШУВАННЯ ЗЕРНА В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Василь Анатолійович Шинкарук, Олег Анатолійович Коваленко, В. М. Романенко
 
Том 179, № 167 (2012) ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОФУРАЖНИХ КУЛЬТУР У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ Анотація   PDF
Лариса Володимирівна Андрійченко, Володимир Олександрович Порудєєв, В. П. Шкумат
 
Том 179, № 167 (2012) ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ Анотація   PDF
П. В. Хомяк
 
Том 179, № 167 (2012) ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОСА В ПІСЛЯЖНИВНИХ ПОСІВАХ РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ Анотація   PDF
Андрій Володимирович Полєнок
 
Том 150, № 138 (2011) ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦЬ TRITICUM DURUM ТА TRITICUM АEISTIUM ОЗИМИХ ФОРМ У РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Олег Анатолійович Коваленко, Маргарита Михайлівна Корхова
 
Том 150, № 138 (2011) ПРОСТОРОВЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ У СТРУКТУРНО-ІЄРАРХІЧНІЙ СХЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Валерій Володимирович Добровольський
 
Том 179, № 167 (2012) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ОСВІТИ Анотація   PDF
Віктор Олексійович Зюзін, Тамара Миколаївна Зінченко
 
Том 132, № 119 (2010) РАДІОЄКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Михайло Олександрович Троїцький
 
Том 179, № 167 (2012) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО- ОБҐРУНТОВАНИХ СІВОЗМІН Анотація   PDF
Ганна Анатоліївна Макарова, М. К. Глущенко, В. С. Запасний
 
Том 206, № 194 (2012) РЕАКЦІЇ ІНДИКАТОРНИХ ВИДІВ АСОЦІЙОВАНОГО АГРОБІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ПЕСТИЦИДНЕ НАВАНТАЖЕННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ Анотація   PDF
Марина Петрівна Федюшко
 
Том 232, № 220 (2014) РЕАКЦІЯ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІСЛЯ РІПАКУ ЯРОГО НА УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Олексій Іванович Желязков, Володимир Іванович Козечко
 
Том 232, № 220 (2014) РИЮЧІ ОСИ (HYMENOPTERA: SPHECIDAE, CRABRONIDAE) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА» Анотація   PDF
Андрій Юрійович Нєпєін, Антон Сергійович Дюмін
 
Том 152, № 140 (2011) РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Анотація   PDF
А. Д. Балаєв, О. П. Ковальчук, М. В. Гаврилюк, В. П. Стопа
 
Том 206, № 194 (2012) РОЗВЕДЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Людмила Володимирівна Онищенко, Михайло Іванович Данильчук
 
Том 232, № 220 (2014) РОЗВИТОК ЕКСПОРТНО ОРІЄНТОВАНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Олександр Борисович Кузьменко
 
Том 132, № 119 (2010) РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. В АГРОЦЕНОЗАХ КРИМУ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОЗДОРОВЛЕНОГО ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ Анотація   PDF
Михайло Миколайович Манушкін, Тетяна Миколаївна Манушкіна
 
Том 232, № 220 (2014) РОЗРОБКА АТЛАСУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Лариса Іванівна Патрушева
 
Том 179, № 167 (2012) СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ ГЕНОТИПУ ЧЕРВОНИХ БІЛОПОЯСНИХ СВИНЕЙ В УМОВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Віктор Макарович Бугаєвський, Людмила Володимирівна Онищенко, Михайло Іванович Данильчук
 
Том 132, № 119 (2010) СЕЛЕКЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ПЛОДЮЧОСТІ Анотація   PDF
Віктор Макарович Бугаєвський, Віктор Миколайович Балацький, Михайло Семенович Косой, Людмила Володимирівна Онищенко
 
Том 132, № 119 (2010) СИСНІ ШКІДНИКИ В АГРОЦЕНОЗАХ З ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ Анотація   PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Наталя Іванівна Коцюрубенко, Лідія Климівна Антипова, Володимир Станіславович Кривогуз
 
Том 206, № 194 (2012) СКОЛІЇ (SCOLIIDAE, HYMENOPTERA) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА» ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
Андрій Юрійович Нєпєін, Ганна Володимирівна Нєпєіна
 
Том 179, № 167 (2012) СОЛОНЦЮВАТІСТЬ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЇХ СТАНУ Анотація   PDF
Петро Федорович Кісорець
 
Том 152, № 140 (2011) СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ ҐРУНТІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВИКОРИСТАННІ ЇХ У РИСОВІЙ СІВОЗМІНІ Анотація   PDF
Ганна Миколаївна Марущак
 
126 - 150 з 184 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>