Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал містить матеріали з різних напрямів екології. Значну частину робіт присвячено питанням аграрної екології, а саме вивченню впливу різних абіотичних і біотичних чинників на формування продуктивності сільськогосподарських культур. Низка публікацій присвячена проблемі охорони родючості та санітарного стану ґрунтів. Поряд з цим висвітлені окремі питання енергозаощадження, екологічної просвіти, екології людини, а також загальної екології.

Процес рецензування

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською, польською або англійською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія.

Статті, які прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються у вихідних відомостях видання.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їхніх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. У разі передруку публікацій посилання на журнал «Наукові праці. Екологія» обов’язкове.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

 1. Грабак Наум Харитонович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології та природокористування Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – голова редакційної колегії серії «Екологія»;
 2. Антипова Лідія Климівна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри екології та природокористування Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 3. Гамаюнова Валентина Василівна доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології та природокористування Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – відповідальний секретар редакційної колегії серії «Екологія»;
 4. Горлачук Валерій Васильович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 5. Григор’єва Людмила Іванівна доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та екологічної безпеки Чорноморського державного університету імені Петра Могили, заступник керівника НМЦ екобезпеки (м. Миколаїв);
 6. Гузь Микола Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісових культур Львівського державного лісотехнічного університету (м. Львів);
 7. Добровольський Валерій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та природокористування Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 8. Єщенко Володимир Омелянович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри загального землеробства Уманського національного університету садівництва (м. Умань);
 9. Клименко Леонід Павлович – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, ректор Чорноморського державного університету
  імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 10. Криницький Григорій Томкович – доктор біологічних наук, завідувач кафедри лісівництва Українського державного лісотехнічного університету (м. Львів);
 11. Патрушева Лариса Іванівна кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та природокористування Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 12. Рожков Ігор Миколайович – доктор біологічних наук, професор, директор Інституту фізичної культури та спорту МНУ імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв);
 13. Топіха Віра Сергіївна доктор сільськогосподарських наук, Заслужений працівник сільського господарства України, професор кафедри екології та природокористування Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв);
 14. Чорний Сергій Григорович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії МНАУ (м. Миколаїв).