ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТЕОРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Валерій Володимирович Добровольський Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

сталий розвиток, неоантропоцентризм, оцінка якості, екологічна характе-ристика, зона толерантності

Анотація

Розглянуто особливості вивчення магістрантами дисципліни «Системний аналіз якості нав-колишнього середовища». Викладено основні принципи теорії дисципліни, зокрема обґрунтування об’єкта в неоантропоцентричній моделі, визначення екологічних факторів, характеристик і ніш, знаходження рівнів якості середовища. Проаналізовано особливості внутрішньосистемних зв’яз-ків у п’ятикутнику «людське тіло – людська духовність – соціальні утворення – природне середо-вище – технологічна діяльність людини». Викладено спосіб визначення зони толерантності з використанням математичного диференцювання екологічної характеристики. Розглянута мож-ливість побудови орієнтовної екологічної характеристики за гранично допустимим значенням дії впливового фактору

Біографія автора

Валерій Володимирович Добровольський, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

канд. техн. наук, доцент, член-кореспондент УЕАН, доцент кафедри екології та природокористування

Посилання

Акимова Т. А. Экология / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 445 с.

Бублик М. І. Системний аналіз техногенних збитків в національному господарстві методом нечітко-логічної кластерізації / М. І. Бублик // 3-й міжнародний конгрес. – Львів, 2014. – С. 15.

Голубець М. О. Екосистемологія / М. О. Голубець. – Львів : ПОЛЛІ, 2000. – 316 с.

Добровольський В. В. Основи теорії екологічних систем : [навчальний посібник] / В. В. Добровольський. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 272 с.

Добровольський В. В. Екологічна експертиза : [навчальний посібник] / В. В. Добровольський. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 220 с.

Добровольський В. В. Методологічне забезпечення сталого розвитку: використання методу суперечностей / В. В. Добровольський // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Т. 179, Вип. 167. – С. 119–123.

Дорогунцев С. І. Безпека розвитку і безпека стабільності – відповідь на виклики глобалізації / С. І. Дорогунцев, О. М. Ральчук. – К. : Знання, 2004. – 200 с.

Єремєєв І. С. Інтегральне оцінювання екологічного стану міст / І. С. Єремєєв, П. В. Сігорський // Міське господарство України. – 2010. – № 3. – С. 31–33.

Іванюта С. П. Екологічна безпека регіонів України: порівняльні оцінки / С. П. Іванюта, А. Б. Качинский // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 3 (28). – С. 157–164.

Методичні рекомендації Міністерства охорони здоров’я України «Обстеження та районування території за ступенем антропогенних чинників на стан об’єктів довкілля з використанням цитогенетичних методів». – К., 2007.

Миркин Б. М. Возможна ли экологизация городов «по максимуму»? / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, Р. М. Хазнахметов // Экология и жизнь. – 2008. – № 11 (84). – С. 44–47.

Одум Ю. Экология : В 2 т. / Ю. Одум. – М. : Мир, 1986. – 328 с.

Программа действий. Центр «За наше общее будущее» Женева, 1993. – 70 с.

Реймерс Н. Ф. Экология: Теории, законы, правила и гипотезы / Н. Ф. Реймерс. – М. : Россия молодая, 1994. – 578 с.

Старіш О. Г. Системологія / О. Г. Старіш. – Київ : Центр навчальної літератури. 2005. – 232 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА