ЕКОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ: НА ШЛЯХУ ДО СОЦІОПРИРОДНОЇ СТІЙКОСТІ

Н. А. Лазаревич

Анотація


У статті показано, що традицційні моделі соціального розвитку неминуче призводять до конфлікту між потребами суспільства та умовами стабільності біосфери. Звертається увага на необхідність гуманіта-ризації та екологізації сучасної науково-технологічної політики, пошуку нових форм екологічної освіти та просвіти. Біотехнологія розглядається у якості одного з ефективних інструментів вирішення екологічних проблем.

Ключові слова


суспільство; природа; біосфера; ноосфера; екологічна безпека; біотехнологія; оптимизація соціоприродних відносин

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1989.

Доклад ООН о развитии человека в 2011 г. – Мн. : Юнипак, 2011.