ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ПРИ КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ

Автор(и)

  • В. М. Бутов Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ, Україна
  • Наталя Іванівна Коцюрубенко Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ, Україна

Ключові слова:

цукровий буряк, мінеральні добрива, продуктивність, біоетанол, вихід енергії

Анотація

Одержання гарантованих високих урожаїв цукрових буряків у південному Степу України мож-ливо тільки в умовах зрошення. Застосування розрахункових доз мінеральних добрив у поєднанні з оптимальним режимом краплинного зрошення дозволяє досягти високих показників енерге-тичної ефективності.

Біографія автора

В. М. Бутов, Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ

канд. с-г. наук, завідувач науково-технічного відділу

Посилання

AgrАfnp, 2008, June 24. Ethanol consumption and exports continue to increase.

Телетуха Г. Г. Концепція розвитку біоенергетики в Україні / Г. Г. Телетуха, Т. А. Желєзна, С. В. Тишаев ; Ін-т тепло-фізики НАН України, 2001. – С. 14.

Закон України «Про альтернативні види палива». – № 1391 – VI від 21.05.2009.

Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і тепло-енергетики, Постанова КМУ № 1505 від 31.12.1997.

Розповсюдження КМУ від 19 листопада 2008 року № 1446-р «Про схвалення Концепції Державної економічної програми енергоефективності на 2010–2015 роки».

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ