ВПЛИВ СПОСОБУ ПОЛИВУ, РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ ТА ЖИВЛЕННЯ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ І ВРОЖАЙНІСТЬ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ

Автор(и)

  • Валентина Василівна Гамаюнова Миколаївський національний аграрний університет, Україна
  • Ю. В. Задорожній Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

цибуля ріпчаста, водоспоживання, врожайність, винесення елементів живлення, доза добрив, спосіб поливу

Анотація

Метою статті є визначення оптимального способу поливу, режиму зрошення і фону жив-лення на водоспоживання і формування врожайності цибулі ріпчастої. Дослідження проводили на полях дослідного господарства Інституту південного овочівництва і бахчеводства УААН, котрий розташований в Голопристанському районі Херсонської області. Об’єктом дослідження була цибуля ріпчаста Халцедон. Наведені данні про вплив способу поливу, режимів зрошення і живлення на водоспоживання і формування врожаю цибулі ріпчастої. В результаті дослідження було визначено, що врожайність даної культури при вирощуванні на фоні мікродощування в порівнянні з крапельним зрошенням збільшується в середньому на 2,75 т/га (4,8 %), а в порівнянні з контролем – в 3,6 разів. Рослини цибулі при формування 10 т врожаю цибулин виносять з ґрунту 44,6 кг азота, 12,4 кг фосфора і 21,5 калія. Встановлено, що мінімальними коефіцієнти водоспоживання були в варіантах з режимом зрошення 90–80–70 % НВ. При вирощуванні цибулі без поливу коефі-цієнт водоспоживання був значно більшим. Використання мінеральних добрив сприяло зменшенню цього показника. Максимальна кількість води для формування одиниці продукції рослини цибулі споживають при вирощуванні їх на неудобрених ділянках.

Біографії авторів

Валентина Василівна Гамаюнова, Миколаївський національний аграрний університет

д-p с.-г. наук., професор

Ю. В. Задорожній, Миколаївський національний аграрний університет

асистент кафедри землеробства

Посилання

Васюта В. В. Ефективність мікрозрошення овочевих культур відкритого ґрунту в умовах півдня України / В. В. Васюта // Проблеми гідромеліорації в Україні. Матеріали наукової конференції. – Дніпропетровськ, 1996. – С. 17–20.

Tiwari K. N. Feasibility of drip irrigation under different soil covers in tomato / K. N. Tiwari, P. K. Mal, R. M. Singh, A. Chattopadhyay // J. Agric. Eng. – 1998. – Vol 35(2). – Р. 41–49.

Al-Omran A. M. Effect of drip irrigation onsquash (Cucurbita pepo) yield and water-use efficiency in sandy calcareous soils amended withclay deposits / A. M. Al-Omran, A. S. Sheta, A. M. Falatah, A. R. Al-Harbi.Agric // Water Manag. – 2005. – Vol. 73. – Р. 43–55.

Al-Omran. Effect of saline water and drip irrigation on tomato yield in sandy calcareous soils amended with natural conditioners / A. M. Al-Omran // 2nd International Salinity Forum Salinity, water and society–global issues, local action. – 2010.

Ed Kee. Drought Advisory for Vegetable Production / Ed Kee // University of Delaware. – 2010.

Смолко О. Озима цибуля – новий підхід до знання цибулі / О. Смолко // Пропозиція. – 2007. – № 6. – С. 52–55.

Борисов В. Я. Особенности агротехники лука репчатого при орошении в Крыму / В. Я. Борисов, В. Ф. Васецкий // Пути повышения урожайности овощных культур. Сборник научных трудов. – Одесса. – 1973. – С. 108–115.

Дудник С. А. Орошение лука / С. А. Дудник, В. С. Щепак // Картофель и овощи. – 1983. – № 7. – С. 24–25.

Васюта В. Интенсивная технология выращивания лука репчатого в степной зоне Украины / В. Васюта, Ю. Лютая // Овощеводство. – 2004. – № 10–11. – С. 37–39.

Гордієнко І. М. Продуктивність цибулі залежно від системи удобрення / І. М. Гордієнко, Р. П. Гладкіх // Вісник Сумського національного аграрного університету. Агрономія і біологія. – Суми. – № 7. – С. 97–101.

Досвід виробництва та маркетингу овочів в Україні. Проект аграрного маркетингу. – Київ. – 2006. – С. 383.

Лихолай В. Технологія вирощування ранньої цибулі / В. Лихолай // Агроогляд. – 2006. – № 1–2. – С. 7–9.

Ходєєва Л. П. Оптимізація поживного режиму ґрунту й підвищення цибулі ріпки залежно від застосування добрив / Л. П. Ходєєва // Вісн. аграр. науки. – 1998. – 2 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ