ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ КЛОПА КАПУСТЯНОГО (Eurydema ventralis Kol.) НА ПОСІВАХ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. В. Дудник Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

динаміка популяцій, клоп капустяний, прогноз розвитку

Анотація

У статті наведено результати дворічних спостережень за динамікою фазового стану по-пуляцій клопа капустяного на посівах ріпаку озимого в умовах Миколаївської області, а також зроблено спробу прогнозу зміни стану популяцій шкідника.

Біографія автора

А. В. Дудник, Миколаївський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук, доцент,

Посилання

Євтушенко М. Д. Видовий склад та динаміка чисельності основних шкідників олійно-капустяних культур у Харківській області / М. Д. Євтушенко, Н. В. Федоренко, С. В. Станкевич // Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Сер. «Ентомологія та фітопатологія». – Х., 2008. – № 8. – С. 47–54.

Круть М. В. Комплексний захист ріпаку від шкідників / М. В. Круть // Пропозиція. – 2003. – № 10. – С 70–71.

Методика учета и прогноза развития вредителей и болезней полевых культур в Центрально-Черноземной полосе. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Воронеж : Центр.-чернозем. кн. изд., 1976. – 136 с.

Осмоловский Г. Е. Вредители капусты / Г. Е. Осмоловский. – Л. : Колос, 1972. – 79 с.

Поляков И. Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур / И. Я. Поляков, М. П. Персов, В. А. Смирнов. – Л. : Колос, 1984. – 318 с.

Станкевич С. В. Видовий склад комплексу хрестоцвітих клопів в умовах Харківського району / С. В. Станкевич, В. В. Вільна // Динаміка біорізноманіття 2012 : зб. наук. праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – С. 110.

Станкевич С. В. Вплив пошкодження насіння ріпаку ярого шкідниками з гризучим та колюче-сисним ротовим апаратом на його лабораторну схожість / С. В. Станкевич, В. В. Вільна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і молод. вчених «Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства» (Харків, 2–4 жовт. 2013 р.). – Х. : ХНАУ, 2013. – С. 76.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ