ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОВОК (Noctuidae) НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. В. Дудник Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

динаміка популяцій, фенологічний календар, довгостроковий прогноз

Анотація

Наведено результати вивчення видового складу представників родини совок на посівах соняшнику. Основну увагу зосереджено на динаміці чисельності популяцій совки люцернової як найбільш шкодочинного виду; показано ураженість різних гібридів цієї культури в умовах Братського району Миколаївської області та ефективність окремих інсектицидів в обмеженні чисельності шкідника.

Біографія автора

А. В. Дудник, Миколаївський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук, доцент

Посилання

Бакланова О. В. Стан популяції основних багатоїдних шкідників в Україні / О. В. Бакланова, В. П. Кравченко, В. М. Чай-ка // Інтегрований захист рослин на початку XXI століття (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2–5 листопада 2004 р.). – Київ : Колобіг. – 2004. – С. 115–119.

Белецкий Е. Н. Теория цикличности динамики популяций / Е. Н. Белецкий // Известия Харьковского Энтомол. об-ва. – Т. 1, вып. 1. – Харьков, 1993. – С. 5–16.

Білецький Є. М. Методология прогнозу / Є. М. Білецький, В. П. Туренко // Захист рослин. – 2002. – № 7. – С. 4.

Григоренко А. И. Подгрызающие совки на клевере / А. И. Григоренко // Защита растений. – 1978. – № 10. – С. 47.

Диченко О. Ю. Динаміка чисельності озимої совки у посівах пшениці озимої / О. Ю. Диченко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 177–179.

Методика випробування і застосування інсектицидів / За ред. проф. С. О. Трибеля. – К. : Світ, 2001. – 447 с.

Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / За ред. С. О. Трибеля. – К. : Урожай, 1986. – С. 71–78.

Поляков И. Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур / И. Я. Поляков, М. П. Персов, В. А. Смирнов. – Л. : Колос, 1984. – 318 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ