УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ПРИ КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ

Автор(и)

  • С. П. Єремєєва МТВ зрошуваного землеробства Миколавської державної сільськогосподарської дослідної станції ІЗЗ, Україна
  • О. С. Савостяник МТВ зрошуваного землеробства Миколавської державної сільськогосподарської дослідної станції ІЗЗ, Україна

Ключові слова:

картопля сидерати, добрива, родючість, урожайність

Анотація

Наведено результати досліджень щодо ефективності застосування комплексної системи удобрення на підвищення продуктивності та якості бульб картоплі за краплинного зрошення. Встановлено, що поєднуючи прийоми застосування різних норм і видів мінеральних та органо-мінеральних добрив можна досягти збалансованості мінерального живлення рослин, яке забезпечує істотне підвищення урожайності картоплі

Посилання

Картопля: енциклопедичний довідник / за ред. А. А. Бондарчука. – Біла церква, 2009. – Т. 4. – 222 с.

Бондарчук А. А. Стан та пріоритетні напрямки розвитку галузі картоплярства в Україні / А. А. Бондарчук // Картоплярство. – 2008. – № 37. – С. 7–12.

Положенець В. М. Агроекологічні основи вирощування картоплі / В. М. Положенець, М. С. Черніневський, Л. В. Неме-рицька та ін. – К. : Світ, 2008. – 196 с.

Бунчак О. М. Вплив органічних добрив універсальної дії (ОДУД) на урожайність і якість бульб картоплі / О. М. Бунчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2010. – № 18. – С. 140–145.

Кравченко О. А. Агротехнічні прийоми вирощування високих урожаїв картоплі в зонах Полісся та Лісостепу України / О. А. Кравченко, М. Г. Шарапа // Картоплярство України. – 2010. – № 1–2. – С. 20–30.

Органічні добрива / С. А. Балюк, О. О. Бацула, В. М. Тимчук [та ін.] // Посібник українського хлібороба. – К., 2010. – С. 128–134.

Чернілевський М. С. Зелене добриво – важливий захід підвищення родючості грунту та урожайності культур в умовах біологізації землеробства / М. С. Чернілевський, А. С. Малиновський / Житомир : ДАУ, 2003. – 124 с.

Лошаков В. Г. Пожнивная сидерация и плодородие дерново-подзолистых почв / В. Г. Лошаков // Земледелие. – 2007. – № 1. – С. 11–13.

Куценко В. С. Потенційні можливості картоплярного поля / В. С. Куценко. – К., 1995. – № 1. – С. 92–94.

Вильдфлуш И. Р. Локальное внесение удобрений – одно из главных средств рационального и экономичного использования минеральных удобрений / И. Р. Вильдфлуш // Агрохимия. – 1996. – № 10 – С. 132–141.

Чернелевський М. С. Зелене добриво – важливий захід підвищення родючості ґрунту та урожайності культур в умовах біологізації землеробства / М. С. Чернілевський, А. С. Малиновський. – Житомир : ДАУ, 2003. – 124 с.

Каліцький П. Ф. Урожай та якість картоплі залежно від насичення сівозміни різними сидеральними культурами / П. Ф. Каліцький, В. В. Кравченко // Картоплярство. – 2007. – № 36. – С. 123–130.

Доспєхов Б. А. Методика польового досліду / Б. А. Доспєхов. – М. : Агропроміздат, 1985. – 351 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ