УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Качанова Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

овес, добрива, сорт, продуктивність, елементи структури урожаю

Анотація

Наводяться дані про формування елементів продуктивності рослин вівса залежно від сорту та дози мінерального добрива в умовах південного Степу України.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Качанова, Миколаївський національний аграрний університет

канд. с.-г. наук, доцент

Посилання

Маслак О. Сучасні тенденції вирощування вівса та гороху / О. Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2012. – Квітень, № 8. – С. 22–23.

Лызлов Е. В. Высокопродуктивные сорта овса / Е. В. Лызлов, Е. А. Васильева-Пчелина // Селекция и семеноводство. – 1989. – № 1. – С. 30–31.

Рогов М. С. Эффективность удобрений зернофуражных культур / М. С. Рогов, Н. И. Попов // Химизация с-х. – 1991. – № 9. – С. 72–77.

Цехмейструк М. Г. Урожай і якість зерна вівса залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09 / М. Г. Цехмейструк. – Інститут землеробства УААН. – К., 2001. – 18 с.

Семяшкіна А. О. Оптимізація прийомів технології вирощування вівса в північному Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / А. О. Семяшкіна. – Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с.

Качанова Т. В. Урожайність та якість зерна сортів вівса залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив на чорноземах південних Степу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Т. В. Качанова. – Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2010. – 20 с.

Лук’янчик Ю. І. Оцінка сортів і селекційного матеріалу вівса в умовах східної частини Степу України / Ю. І. Лук’янчик, О. О. Карпенко, А. М. Краєвський, М. С. Забайрачний // Науковій вісник Луганського національного аграрного універ-ситету. – № 25. – 2011. – С. 78–81.

Баталова Г. А. Овес. Технология возделывания и селекция / Г. А. Баталова. – Киров : НИИСХ Северо-Востока, 2000. – 206 с.

Козар С. Ф. Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Інститут землеробства УААН. – К., 2000. – 16 с.

Fetch J. Oat Breeding at Cereal Research Centre of Agriculture & Agri-food Canada/ Jennifer Mitchell Fetch// Oat Newsletter. – Volume 47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wheat.pw.usda.gov/ggpages/oatnewsletter/v47.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ