ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Автор(и)

  • О. А. Коваленко Миколаївський національний аграрний університет, Україна
  • М. А. Ключник Миколаївський національний аграрний університет, Україна
  • К. В. Чебаненко Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

пшениця озима, Агат-25, Біокомплекс-БТУ, фенологічні фази, фотосинте-тична діяльність, структура врожаю, врожайність, якість зерна, кліматичні умови

Анотація

Питання подальшої інтенсифікації виробництва зерна нерозривно пов’язані з виробництвом і використанням нових ефективних препаратів як хімічного, так і біологічного походження, що активно впливають на ріст і розвиток культурних рослин. Однак багато механізмів взаємодії рослин і біопрепаратів ще слабо вивчені. Залишається неясним поведінка препаратів різної концентрації на довкілля і реакцію рослин на їх застосування в різних грунтово-кліматичних зонах. Так, наші дослідження показали істотний вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої в умовах степу Миколаївської області. Виявлено значне підвищення врожайності до 0,92 т/га та якості зерна.

Біографії авторів

О. А. Коваленко, Миколаївський національний аграрний університет

канд. с-г. наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового господарства

М. А. Ключник, Миколаївський національний аграрний університет

магістрант

К. В. Чебаненко, Миколаївський національний аграрний університет

магістрант

Посилання

Зінченко О. І. Рослинництво / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко ; За ред. О. І. Зінченка. – К. : Аграрна освіта, 2001. – 591 с.: іл.

Бебякин В. М. Качество зерна сортов и линий озимой пшеницы в условиях Поволжья / В. М. Бебякин, А. И. Сергеева // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2006. – № 4. – С. 40–43.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б. А. Доспехов. – М. : Агрометеоиздат, 1985. – 351 с.

Шаповал О. А. Влияние регуляторов роста на качество зерна зимой пшеницы / О. А. Шаповал // Плодородие. – 2004. – № 5. – С. 14–15.

Шаповал О. А. Регуляторы роста и формирование листового аппарата озимой пшеницы / О. А. Шаповал // Плодородие. – 2004. – № 6. – С. 14–15.

Шафран С. А. Эффективность применения минеральных удобрений с учетом сортовых особенностей озимой пшеницы / С. А. Шафран, С. С. Андреев // Агрохимический вестник. – 2006. – № 3. – С. 5–6.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ