ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ЃРУНТУ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ЃРУНТУ ТА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

Антоніна Вікторівна Панфілова

Анотація


Статтю присвячено формуванню урожайності зерна ячменю ярого сорту Достойний залежно від способів основного обробітку ґрунту та фону живлення. Встановлено, що найвища урожайність зерна ячменю ярого формується за оптимізації фону живлення шляхом застосування розрахункової дози мінеральних добрив та полицевого обробітку ґрунту.

Ключові слова


ячмінь, полицевий обробіток ґрунту; безполицевий обробіток ґрунту; доза добрив; поживний режим ґрунту; урожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гошко В. Удобрения для ярового ячменя: что, когда и сколько / В. Гошко // Зерно. – № 3(12). – 2007. – С. 49–51.

Господаренко Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур / Г. М. Господаренко. – К. : Вища освіта, 2010. – 324 с.

Зверев В. А. Эффективность разных технологий возделывания ячменя / В. А. Зверев, В. Ф. Мальцев // Земледелие. – 1990. – № 8. – С. 55–56.

Каращук С. В. Формування врожаю сортів ячменю ярого залежно від мінеральних добрив в умовах південного Степу України / С. В. Каращук // Проблеми та перспективи ведення землеробства в посушливій зоні Степу України : [зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка проходила 16–18 червня 2009 р., м. Херсон, ІЗПР НААН України]. – С. 63–66.

Левштанов С. Особенности производства семян ярового ячменя / С. Левштанов // Агроном. – № 2. – 2011. – С. 78–81.