УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ

Автор(и)

  • І. В. Смірнова Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

пшениця озима, фон живлення, сорти, розрахункова доза добрив, урожай-ність, клейковина, білок

Анотація

У статті наведено результати досліджень урожайності та якості зерна сортів пшениці озимої залежно від мінерального живлення, зокрема за вмістом сирої клейковини та білка.

Біографія автора

І. В. Смірнова, Миколаївський національний аграрний університет

асистент кафедри землеробства

Посилання

Жемела Г. П. Агротехнічні основи підвищення якості зерна / Г. П. Жемела, А. Г. Мусатов. – К. : Урожай, 1989. – 160 с.

Давайте врешті неупереджено оцінимо якість зерна озимої пшениці цьогорічного врожаю / О. Рибалка, М. Литвиненко, М. Червоніс, І. Топораш // Зерно і хліб. – 2007. – № 4. – С. 3–7.

Гармашов В. М. Озимі зернові культури / В. М. Гармашов. – К. : Урожай, 1993. – 288 с.

Голуб И. А. Влияние азотных удобрений на динамику формирования урожайности озимых // Зерновые культуры. – 1996. – № 2. – С. 17–19.

Господаренко Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур / Г. М. Господаренко. – К. : Вища освіта, 2010. – 358 с.

Оверченко Б. Особливості ранньовесняного підживлення озимої пшениці // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 31–32.

Основи наукових досліджень в агрономії : [підручник] / В. О.Єщенко, П. Г. Копитко, П. В. Костогриз, В. П. Опришко ; За ред. В. О. Єщенка. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс І К»», 2014. – 332 с.

Гамаюнова В. В. Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения / В. В. Гамаюнова, И. Д. Филипьев // Вісник аграрної науки. – 1997. – № 5. – С. 15–19. 9. Balnkenau K., Olfs H.W. Effect of different crop densities of winter wheat on recovery of nitrogen in crop and soil within the growth period // J. Agron. And Crop Sci. – 2001. – 186. – № 3. – P. 151–156.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ