УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ

І. В. Смірнова

Анотація


У статті наведено результати досліджень урожайності та якості зерна сортів пшениці озимої залежно від мінерального живлення, зокрема за вмістом сирої клейковини та білка.

Ключові слова


пшениця озима; фон живлення; сорти; розрахункова доза добрив; урожай-ність; клейковина; білок

Повний текст:

PDF

Посилання


Жемела Г. П. Агротехнічні основи підвищення якості зерна / Г. П. Жемела, А. Г. Мусатов. – К. : Урожай, 1989. – 160 с.

Давайте врешті неупереджено оцінимо якість зерна озимої пшениці цьогорічного врожаю / О. Рибалка, М. Литвиненко, М. Червоніс, І. Топораш // Зерно і хліб. – 2007. – № 4. – С. 3–7.

Гармашов В. М. Озимі зернові культури / В. М. Гармашов. – К. : Урожай, 1993. – 288 с.

Голуб И. А. Влияние азотных удобрений на динамику формирования урожайности озимых // Зерновые культуры. – 1996. – № 2. – С. 17–19.

Господаренко Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур / Г. М. Господаренко. – К. : Вища освіта, 2010. – 358 с.

Оверченко Б. Особливості ранньовесняного підживлення озимої пшениці // Пропозиція. – 2002. – № 2. – С. 31–32.

Основи наукових досліджень в агрономії : [підручник] / В. О.Єщенко, П. Г. Копитко, П. В. Костогриз, В. П. Опришко ; За ред. В. О. Єщенка. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс І К»», 2014. – 332 с.

Гамаюнова В. В. Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения / В. В. Гамаюнова, И. Д. Филипьев // Вісник аграрної науки. – 1997. – № 5. – С. 15–19. 9. Balnkenau K., Olfs H.W. Effect of different crop densities of winter wheat on recovery of nitrogen in crop and soil within the growth period // J. Agron. And Crop Sci. – 2001. – 186. – № 3. – P. 151–156.