ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ЛЬЯЛЬНИХ ВОД

Автор(и)

  • Віктор Олександрович Чабан Херсонська державна морська академія, Україна
  • Д. Г. Круглий Херсонська державна морська академія, Україна
  • О. Ю. Камаєв Херсонська державна морська академія, Україна

Ключові слова:

водне середовище, біологічне очищення, захист водного середовища

Анотація

У статті проаналізовано шляхи попадання у водне середовище поліциклічних ароматичних вуглеводнів та інших забруднювальних речовин, причини невиконання нормативних актів зі збереження та відновлення природних водних запасів, виникнення ефекту евтрофікації при попаданні у водне середовище ароматичних вуглеводнів, вплив цих речовин на водне середовище, екологічні проблеми при цьому, природокліматичні умови (період року), довгострокові прогнози дії часу на водне середовище, методи біологічного очищення цих речовин за допомогою водної тропічної рослини ейхорнії. Наведено результати очищення води від шкідливих хімічних еле-ментів під час різних періодів розвитку рослини, а також дослідженоі різні варіанти очищення цьоого водного середовища, наданий біохімічний аналіз рослинних зразків ейхорнії після завер-шення вегетації. Розглянуто шляхи нейтралізації негативних факторів на водне середовище за допомогою тропічної рослини ейхорнії.

Біографії авторів

Віктор Олександрович Чабан, Херсонська державна морська академія

канд. с-г. наук, доцент

Д. Г. Круглий, Херсонська державна морська академія

канд. техн. наук, доцент

О. Ю. Камаєв, Херсонська державна морська академія

старший викладач

Посилання

Schwer C., Clausen J. Vegetative filter treatment of dairy milkhouse wastewater.

J. Envirov. Qual. – 1989. – N4. – Р. 446–451.

Sen Asit K., Mondal Nitya G. Removal anduptake of copper (II) by salvinia natans from wastewater // Water, Air and Soil Pollut. – 1990. – № 1–2. – Р. 1–6.

Luesk G. W. A`growing `interest in wastewater plants // Waste Age. – 1990. – № 6. – С. 87–88, 92.

Heidmann Torsten, Henke Gustav A. Reininung industrieller Abwaasser durch chemischbiologische Verfahren // WLB:Wasser Luft und Boden. – 1990. – № 1–2. – С. 26–27.

Эйнор Л. О. Поглощение фосфора из природных вод полупогруженными макрофитами (на примере манника) / Л. О. Эйнор, Н. Г. Дмитриева // Водн. ресурсы. – 1988. – № 4. – С. 130–136.

Рыженко Б. Ф. Эйхорния – кому мы обязаны нефтью и газом / Б. Ф. Рыженко // Кавказская здравница. – 1991. – № 2. – 58 с.

Токарева Н. Известия науки: Эйхорния укротительница гептила / Н. Токарева // Экологияи жизнь. – 1999. – № 4. – С. 5–7.

Кононцев С. В. Технологія біологічного очищення стічних вод молокозаводів : дис. канд. техн. наук : 05.17.21 / Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». – К., 2006.– 158 с.

Мітченко Т. Ефективний метод очищення води / Т. Мітченко // Харчова і переробна промисловість. – 1998. – № 10. – С. 24-25.

Никифоров Л. Использование фильтров для очистки производственных сточных вод // Мясная индустрия. – 2001. – № 1. – С. 52–54

Радовенчик В. М. Використання залізомістких сорбентів для видалення хроматів із стічних вод / В. М. Радовенчик // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 2. – С. 61–64.

Радовенчик В. М. Очистка стічних вод підприємств переробки макулатури магніто-сорбційним методом / В. М. Радо-венчик // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 4. – С. 28–31.

Сафранов Т. Екологічні основи природокористування : [навчальний посібник] / Т. Сафранов. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 247 с.

Созанський С. Двоступеневе очищення стічних вод / С. Созанський // Харчова і переробна промисловість. – 1997. – № 6. – С. 22–23.

Стельмашук В. Эффективность биологической очистки природной воды от фосфорорганических отравляющих веществ / В. Стельмашук // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 1. – С. 57–60.

Таварткіладзе І. Економне очищення стоків / І. Таварткіладзе // Харчова і переробна промисловість. – 1999. – № 9. – С. 26–27.

Тимофеева С. С. Биотехнология обезвреживания сточных вод / С. С. Тимофеева // Химия и технология воды. – 1995. – Т. 17. – № 5. – С. 52–55.

Чайка В. Є. Екологія : [навчальний посібник] / В. Є. Чайка. – Вінниця : Книга-Вега, 2002. – 407 с.

Челядин Л. І. Очищення стічних вод целюлозно-паперового виробництва та переробки осаду / Л. І. Челядин // Хімічна промисловість України. – 2005. – № 6. – С. 51–55.

Челядин Л. Дослідження очистки стічної води через техногенний матеріал / Л. І. Челядин // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 4. – С. 47–50.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ