ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Віктор Олексійович Зюзін, Наталя Анатоліївна Володка, Т. Г. Чижик, Дмитро Вікторович Зюзін

Анотація


У статті висвітленo питання щодо оцінки запальних захворювань суглобів як проблеми сучасної фізичної реабілітації. Встановлено, що запальні захворювання суглобів – це група хро-нічних захворювань, які розвиваються під впливом різноманітних етіологічних чинників, важко піддаються лікуванню і частіше ведуть до інвалідізації населення. В комплексній фізичній реабі-літації використовуються різні засоби: ЛФК, масаж, фізіотерапія, психокорекція тощо.

Ключові слова


запальне захворювання суглобів; засоби фізичної реабілітації

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Р. М. Ревматоидный артрит с системными проявлениями (клиника, лечение, прогноз) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Р. М. Балабанова. – М., 1990.

Бирюков А. А. Лечебный массаж / А. А. Бирюков. – К. : Олимпийская литература, 1995. – 200 с.

Бирюков А. А. Массаж : [учебник] / А. А. Бирюков. – М. : ФиС, 1988. – 254 с.

Вербов А. Ф. Основы лечебного массажа. Медицина / А. Ф. Вербов – 1996 – 303 с.

Готовец П. И. Лечебная физическая культура и массаж. Медицина / П. И. Готовец, А. Д. Суботин. – 1997 – 452 с.

Диагностика, лечение и реабилитация больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата / Под ред. А. Г. Шар-городского. – Смоленск, 2001. – 159 с.

Каптелин А. Ф. Восстановительное лечение при травмах и деформациях опорно-двигательного аппарата / А. Ф. Кап-телин. – М. : Медицина, 1969. – 402 с.

Каптелин А. Ф. Восстановительные методы лечения при травмах и деформациях опорно-двигательного аппарата / А. Ф. Каптелин. – К., 1999 – 212 с.

Каптелин А. Ф. Гидрокинезиотерапия в ортопедии и травматологии / А. Ф. Каптелин. – М. : Медицина, 1986. – 220 с.

Кукушкина Т. Н. Руководство по реабилитации больных, частично утративших работоспособность / Т. Н. Кукушкина, Ю. М. Докиш, Н. А. Чистяков. – М. : Медицина, 1981. – 152 с.

Леонов Б. И. Низкоинтенсивная резонансная физиотерапия. Способы и средства / Б. И. Леонов, И. З. Самосюк, Н. В. Чухарев, Ю. А. Артюхов. – К., 2006. – 148 с.

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / Клапчук В. В., Дзяк Т. В., Муравйов І. В. та інші / За ред. В. В. Клап-чука, Г. В. Дзяка. – К. : Здоров’я, 1995. – 312 с.

Маллабиу Г. А. Физические лечебные средства в ортопедии. – 2-е издание / Г. А. Маллабиу, В. С. Орлов. – СПб., Медицина, 2003. – 142 с.

Мурза В. П. Психолого-фізична реабілітація : [підручник] / В. П. Мурза. – Київ: Олан, 2005. – 608 с.

Мурза В. П. Фізична реабілітація : [навчальний посібник] / В. П. Мурза. – К. : Олан, 2004. – 560 с.

Мухін В. Н. Фізична реабілітація / В. Н. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 422 с.

Пономаренко Г. Н. Лечебное применение аппаратов магнито-инфракрасной лазерной терапии РИКТА : [пособие для врачей] / Г. Н. Пономаренко. – М. : Изд. ЗАО «МИЛТА-ПКП ГИТ», 2003. – 164 с.

Справочник по физиотерапии (Под ред. В. Г. Ясногородского). – М. : Медицина, 1992. – 512 с.

Трубников В. Ф. Заболевания и повреждения опорно-двигательного апарата / В. Ф. Трубников. – Киев : Здоров’я, 1984. – 328 с.

Физиотерапия / Под. ред. М. Веса, А. Зембатого. – М. : Медицина, 1986. – 495 с.