ОЗОНОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Автор(и)

  • Віктор Олексійович Зюзін Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • Тетяна Михайлівна Яблонська Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • Ю. Д. Руденко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • Дмитро Вікторович Зюзін Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

озонотерапія, реабілітація, виразкова хвороба

Анотація

У статті викладенорезультати вивчення впливу озонотерапії на результати комплексної реабілітації хворих виразковою хворобою. Проведені дослідження виявили, що при застосуванні озонотерапії спостерігалася позитивна динаміка клінічних проявів захворювання та резуль-татів реабілітації хворих на виразкову хворобу.

Біографії авторів

Віктор Олексійович Зюзін, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри здоров’я та фізичної реабілітації

Тетяна Михайлівна Яблонська, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

канд. мед. наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

Ю. Д. Руденко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістрант

Дмитро Вікторович Зюзін, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістр з фізичної реабілітації, старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

Посилання

Авраменко А. А. Выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта у больных с патологией позвоночника полу-чавших кинезиотерапию / А. А. Авраменко, Т. М. Яблонская, Р. Н. Короленко // матеріали І Міжнародної міждисцип-лінарної науково-прак-тичної конференції «Кінезіотерапія в медичній практиці», м. Одеса, 13–14 вересня 2012 р. – С. 79–80.

Авраменко А. О. Вплив інфрачервоного лазера на ступінь обсіменіння слизової шлунку гелікобактерною інфекцією при лікуванні хворих на хронічний гелікобактеріоз з реактивним панкреатитом / А. О. Авраменко, Т. М. Яблонська // матеріали ХІV міжвузівської науково-практичної конференції викладачів «Сучасні технології розвитку людини». – м. Миколаїв, 29 травня 2013 р., вип. 2. – С. 223–226.

Авраменко А. А. Случай образования язвы пилорического канала после проведения лечебного массажа / А. О. Авра-менко, Т. М. Яблонська // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, № 3 (41), Ч. 2. – С. 146–147.

Авраменко А. А. Патогенетическое обоснование влияния озонотерапии на уровень эрадикации хеликобактерной инфекции у больных хроническим неатрофическим гастритом / А. А. Авраменко, Т. М. Яблонская, Р. Н. Короленко, А. И. Гоженко // Таврический медико-биологический вестник (науково-практичний журнал). – 2012. – Т. 15, № 3, ч. 2 (59). – С. 9–12.

Методики озонотерапії: Методичні рекомендації, затверджені МОЗ України / Укл. Л. Д. Тондій, В. В. Ганічев. – К., 2001. – 231 c.

Местное и парентеральное применение озонотерапии в медицине: – Сборник материалов Первой международной научн.-практ. конференции. – Харьков, 2001. – 127 c.

Озон и методы эффективной терапии в медицине : Тезисы IV Всероссийской научн.-практ. конференции. – Н. Новгород, 2000. – 321 с.

Перетятий С. П. Патофизиологическое обоснование озонотерапии постгеморрагического периода / С. П. Перетятий. – Казань, 1991. – 158 c.

Разумовский С. Д. Озон и его реакции с органическими соединениями / С. Д. Разумовский, Г. Е. Зайков. – М., 1974. – 325 с.

Рикельми П., Франзини М., Вальденасси Л. Озоно-кислородная терапия / П. Рикельми, М. Франзини, Л. Вальденасси ; Пер. с англ. – Лондон, 1995. – 568 c.

Рилинг З. Практика озоно-кислородной терапии / З. Рилинг, Р. Фибан / Пер. с нем. – Штуттгарт, 1995. – 479 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНШЕ