ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Віктор Олексійович Зюзін, Наталя Анатоліївна Володка, О. О. Нечай, Дмитро Вікторович Зюзін

Анотація


У статті висвітлено питання сучасних медико-реабілітаційних заходів при ішемічній хворобі серця та атеросклерозі. Встановлено, що застосування цих методів пов’язане з активацією обміну речовин, покращення роботи нервової і ендокринної систем, регуляції обмінних процесів з метою підвищення функціональних можливостей серцево-судинної системи

Ключові слова


медико-реабілітаційні заходи, серцево-судинні захворювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я. І. Федонюка, Л. С. Білика, Н. Х. Микули. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 680 с.

Амосов Н. М. Моя система здоров’я / Н. М. Амосов. – К. : Здоров’я, 1997. – 54 с.

Амосов Н. М. Терапевтичні аспекти кардіохірургії / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – 2-е вид. – К. : Здоров’я, 1990. – 288 с.

Амосов Н. М. Фізична активність і серце / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – К. : Здоров’я, 1984. – 232 с.

Апанасенко Г. Л. Лечебная фізкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Г. Л. Апанасенко, В. В. Волков, Р. Г. Науменко. – Киев : Здоровье, 1987. – 120 с.

Брегг П. Как сохранить ваше здоровье: Путеводитель к предупреждению и контролю сердечних проблем / П. Брегг ; Пер. с англ. – К. : Сьенас, 1996. – 90 с.

Зотов В. Введение в оздоровительную реабилитацию : В 2 кн. / В. Зотов, М. Белов – Кн. 1. – К. : Медекол, 1995. – 181 с.

Внутрішні хвороби / Під. ред. проф. Г. І. Бурчинський. – 4-е вид., Перевид. і доп. – К. : Вища шк. Головне вид-во, 2000. – 656 с.

Гасилин В. С. Поликлинический этап реабилитации больных инфарктом миокарда / В. С. Гасилин, Н. М. Куликова. – М. : Медицина, 1984. – 174 с.

Готовцев П. И. Лечебная физкультура и массаж / П. И. Готовцев, А. Д. Субботин, В. П. Селиванов. – М. : Медицина, 1987. – 304 с.

Грейда Б. П. Лікувальна фізична культура / Б. П. Грейда, В. І. Завацький. – Луцьк, 1993. – 88 с.

Домашній лікар. Кишеньковий довідник. – М. : ЗАО «ОЛМА Медіа Груп», 2010. – 800 с.

Журавлева А. И. Спортивная медицина и лечебная фізкультура : [руководство] / А. И. Журавлева, Н. Д. Граевская. – М. : Медицина, 1993. – 432 с.

Зайцев В. П. Физическая реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда / В. П. Зайцев. – Харьков: ХГИФК, 1995. – 147 с.

Кассирский Г. И. Медицинская реабилитация в кардиохирургии / Г. И. Кассирский, М. А. Гладкова. – М. : Медицина, 1976. – 165 с.

Комплексная реабилитация больных острым инфарктом миокарда / В. М. Бугко и др. – Курск : Б. И.,1998. – 48 с.

Купер К. Новая аеробика. Система оздоровительных физических упражнений для всех возрастов / К. Купер. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 125 с.

Лебедева В. С. Лечебная физкультура при инфаркте миокарда / В. С. Лебедева. – Л. : Медицина, 1974. – 160 с.

Лечебная физическая культура: Справ. изд. / Под. ред. В. А. Епифанова. – М. : Медицина, 1987. – 528 с.

Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации / Под. ред. А. Ф. Каптелина, И. Л. Лебедевой. – М. : Медицина, 1995. – 400 с.

Лечебная физкультура и врачебный контроль : [учебник] / Под. ред. В. А. Епифанова, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с.

Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи : [навч. посібник] / О. К. Марченко. – К. : Олімпійська література, 2006. – 196 с.

Масаж і лікувальна фізична культура в медицині / М. В. Степашко, Л. В. Сухостат. – К. : Медицина, 2006. – 286 с.

Мошков В. Н. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней / В. Н. Мошков. – М. : Медицина, 1977. – 375 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – Київ : Олімпійська література, 2000. – 274 с.

Нові аспекти лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – К. : Укр. НДІ кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска, 1997. – 34 с

Основи патології / І. В. Ремізов, В. А. Дорошенко. – Вид. 5-е, доп. і доопрацьоване. – Ростов н/Д : «Фенікс», 2009. – 221 с.

Семпл Т. Инфаркт міокарда. Предупреждение и реабилитация / Т. Семпл. – М. : Медицина, 1976. – 284 с.

Скурихина Л. А. Физические факторы в лечении и реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы / Л. А. Скурихина. – М. : Медицина, 1979. – 208 с.

Справочник по детской лечебной физкультуре / Под. ред. М. И. Фонарева. – Л. : Медицина, 1983. – 360 с.

Учебник инструктора по лечебной физической культуре / Под. общ. ред. В. П. Правосудова. – М. : Физкультура и спорт, 1980. – 415 с.

Физическая реабилитация : [учебник для академій и институтов физ. культ.] / Под. ред. С. Н. Попова. – Ростов н/Д : «Феникс», 1999. – 608 с.