ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Автор(и)

  • Віктор Олексійович Зюзін Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • Наталя Анатоліївна Володка Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • О. О. Нечай Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • Дмитро Вікторович Зюзін Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

медико-реабілітаційні заходи, серцево-судинні захворювання

Анотація

У статті висвітлено питання сучасних медико-реабілітаційних заходів при ішемічній хворобі серця та атеросклерозі. Встановлено, що застосування цих методів пов’язане з активацією обміну речовин, покращення роботи нервової і ендокринної систем, регуляції обмінних процесів з метою підвищення функціональних можливостей серцево-судинної системи

Біографії авторів

Віктор Олексійович Зюзін, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації,

Наталя Анатоліївна Володка, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

О. О. Нечай, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістр кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

Дмитро Вікторович Зюзін, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістр з фізичної реабілітації, старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

Посилання

Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я. І. Федонюка, Л. С. Білика, Н. Х. Микули. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 680 с.

Амосов Н. М. Моя система здоров’я / Н. М. Амосов. – К. : Здоров’я, 1997. – 54 с.

Амосов Н. М. Терапевтичні аспекти кардіохірургії / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – 2-е вид. – К. : Здоров’я, 1990. – 288 с.

Амосов Н. М. Фізична активність і серце / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – К. : Здоров’я, 1984. – 232 с.

Апанасенко Г. Л. Лечебная фізкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Г. Л. Апанасенко, В. В. Волков, Р. Г. Науменко. – Киев : Здоровье, 1987. – 120 с.

Брегг П. Как сохранить ваше здоровье: Путеводитель к предупреждению и контролю сердечних проблем / П. Брегг ; Пер. с англ. – К. : Сьенас, 1996. – 90 с.

Зотов В. Введение в оздоровительную реабилитацию : В 2 кн. / В. Зотов, М. Белов – Кн. 1. – К. : Медекол, 1995. – 181 с.

Внутрішні хвороби / Під. ред. проф. Г. І. Бурчинський. – 4-е вид., Перевид. і доп. – К. : Вища шк. Головне вид-во, 2000. – 656 с.

Гасилин В. С. Поликлинический этап реабилитации больных инфарктом миокарда / В. С. Гасилин, Н. М. Куликова. – М. : Медицина, 1984. – 174 с.

Готовцев П. И. Лечебная физкультура и массаж / П. И. Готовцев, А. Д. Субботин, В. П. Селиванов. – М. : Медицина, 1987. – 304 с.

Грейда Б. П. Лікувальна фізична культура / Б. П. Грейда, В. І. Завацький. – Луцьк, 1993. – 88 с.

Домашній лікар. Кишеньковий довідник. – М. : ЗАО «ОЛМА Медіа Груп», 2010. – 800 с.

Журавлева А. И. Спортивная медицина и лечебная фізкультура : [руководство] / А. И. Журавлева, Н. Д. Граевская. – М. : Медицина, 1993. – 432 с.

Зайцев В. П. Физическая реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда / В. П. Зайцев. – Харьков: ХГИФК, 1995. – 147 с.

Кассирский Г. И. Медицинская реабилитация в кардиохирургии / Г. И. Кассирский, М. А. Гладкова. – М. : Медицина, 1976. – 165 с.

Комплексная реабилитация больных острым инфарктом миокарда / В. М. Бугко и др. – Курск : Б. И.,1998. – 48 с.

Купер К. Новая аеробика. Система оздоровительных физических упражнений для всех возрастов / К. Купер. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 125 с.

Лебедева В. С. Лечебная физкультура при инфаркте миокарда / В. С. Лебедева. – Л. : Медицина, 1974. – 160 с.

Лечебная физическая культура: Справ. изд. / Под. ред. В. А. Епифанова. – М. : Медицина, 1987. – 528 с.

Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации / Под. ред. А. Ф. Каптелина, И. Л. Лебедевой. – М. : Медицина, 1995. – 400 с.

Лечебная физкультура и врачебный контроль : [учебник] / Под. ред. В. А. Епифанова, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с.

Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи : [навч. посібник] / О. К. Марченко. – К. : Олімпійська література, 2006. – 196 с.

Масаж і лікувальна фізична культура в медицині / М. В. Степашко, Л. В. Сухостат. – К. : Медицина, 2006. – 286 с.

Мошков В. Н. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней / В. Н. Мошков. – М. : Медицина, 1977. – 375 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – Київ : Олімпійська література, 2000. – 274 с.

Нові аспекти лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – К. : Укр. НДІ кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска, 1997. – 34 с

Основи патології / І. В. Ремізов, В. А. Дорошенко. – Вид. 5-е, доп. і доопрацьоване. – Ростов н/Д : «Фенікс», 2009. – 221 с.

Семпл Т. Инфаркт міокарда. Предупреждение и реабилитация / Т. Семпл. – М. : Медицина, 1976. – 284 с.

Скурихина Л. А. Физические факторы в лечении и реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы / Л. А. Скурихина. – М. : Медицина, 1979. – 208 с.

Справочник по детской лечебной физкультуре / Под. ред. М. И. Фонарева. – Л. : Медицина, 1983. – 360 с.

Учебник инструктора по лечебной физической культуре / Под. общ. ред. В. П. Правосудова. – М. : Физкультура и спорт, 1980. – 415 с.

Физическая реабилитация : [учебник для академій и институтов физ. культ.] / Под. ред. С. Н. Попова. – Ростов н/Д : «Феникс», 1999. – 608 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНШЕ