АКТИВНІ МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА УМОВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олена Петрівна Мітрясова Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • А. В. Озерянська Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

освіта, позашкільна екологічна освіта, активні методи навчання, екологічна культура

Анотація

У статті розглянуто питання впровадження активних методів екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку за умов позашкільної освіти. Наведено результати дослідження ефек-тивності використання комплексу активних бінарних методів екологічного виховання, як засобу формування у школярів начальних екологічних знань та елементів екологічної культури.

Біографії авторів

Олена Петрівна Мітрясова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

д-р пед. наук, завідувач кафедри екології та природокористування

А. В. Озерянська, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

студенка

Посилання

Бугайова С. Екологічний дослідницький проект як один із засобів екологічного виховання молоді [Електронний ресурс] / С. Бугайова // [Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції] / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. – 2013. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo. org.ua/node/1862.

Вітохіна К. В. Формування екологічної культури особистості як один із стратегічних напрямків розвитку сучасної системи освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com /10_NPE_2011/Ecologia/ 5_83097. doc.htm.

Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты / А. Л. Венгер. – Москва : Владос-Пресс, 2006. – 160 с.

Горова В. І. Інтерактивні технології навчання – методи підвищення ефективності навчального процесу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/3193/29-32.pdf?sequence=1.

Мартинець Л. А. Проектна діяльність – перспективна технологія XXI століття в сучасній українській школі / Л. А. Мар-тинець // Інноваційні процеси у професійній підготовці педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації : мате-ріали Всеукраїн. наук.-практ. конф., 16 квітня 2009 р., м. Донецьк. – Донецьк, 2009. – С. 404–412.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / наук.-метод. посібник // О. І. Пометун, Л. В. Пиро-женко. – К. : АСК., 2006.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [науково-методичний посібник] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко // За ред. О. І. Пометун. – К. : Видавництво А. С. К. , 2004. – 192 с. – ISBN 966-8291-48-4.

Рикун С. О. Формування відповідального ставлення до природи засобами екскурсійної діяльності [Електронний ресурс] / С. О. Рикун. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/rykun.htm.

Фоміна С. І. Формування екологічної культури учнів V-VI класів у процесі вивчення інтегративного курсу «Навколишній світ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/3484/1/186.pdf.

Шорохова В. Класифікація методів екологічного виховання молодших школярів [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ITGWWHNYl-EJ:www.ippo. org.ua/files/%25D0%25BD% 25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8/%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259D%25D0%2586_%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%259D%25D0%2598_2011/0130/1.ppt+&cd=1&hl=en&ct=clnk.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНА ПРОСВІТА