УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ СП «НІБУЛОН»

Автор(и)

  • Олена Петрівна Мітрясова Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • З. В. Шперлінг

Ключові слова:

господарсько-побутові стічні води, адсорбція, біоконвеєр

Анотація

Проаналізовано літературні джерела з питань якості стічних вод аграрного виробництва; вивчено перспективні методи очищення господарсько-побутових стічних вод; визначено недосконалі стадії очищення стічних вод підприємства та обґрунтовано модернізовану систему очищення стічних вод із використанням методу адсорбції та принципу «біоконвеєра».

Біографія автора

Олена Петрівна Мітрясова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри екології та природокористування

Посилання

Гвоздяк П. І. За принципом біоконвеєра (Біотехнологія охорони довкілля) / П. І. Гвоздяк // Ойкумена. – 2003. – № 3.

Дмитренко Г. Н. Биотехнология очистки высококонцентрированных сточных вод от органических растворителей / Г. Н. Дмитренко, П. И. Гвоздяк // Химия и технология воды. – 2002. – 24. – № 2. – С. 185–190.

Іванченко А. В. Очистка стічних вод від неорганічних фосфатів сорбентами / А. В. Іванченко, О. Р. Очеретнюк, М. Д. Волошин // Вопросы химии и химической технологии. – 2009. – №4. – С. 180–182.

Запольський А. К. Фізико-хімічні основи та технології очищення стічних вод / А. К. Запольський, Н. А. Мішкова-Клименко, І. М. Астрелін. – К., 2000.

Климов Е. С. Природные сорбенты и комплексоны в очистке сточных вод / Е. С. Климов, М. В. Бузаева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 201 с.

Мороз П. І. Екологічні проблеми природокористування : [навчальний посібник] / П. І. Мороз, І. С. Косенко ; [за редакцією акад. П. І. Мороза]. – Умань : УДАА, 2001. – 456 с.

Подзерей Т. М. Каналізаційна насосна станція зі вбудованим блоком очищення господарсько-побутових стічних вод на БМК «Браво» та забруднених дощових вод на БМК «Флокфіл» / Т. М. Подзерей // Науково-інженерний центр «ПОТЕНЦІАЛ-4». – 2011. – Проект. – Т. 34. – 71 с.

Саблій Л. А. Вплив анаеробних умов на біологічне очищення господарсько-побутових стічних вод / Л. А. Саблій, М. В. Бляшина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – Випуск 1 (5). – С. 81–85.

Стольберг В. Ф. Биоплато – эффективная малозатратная экотехнология очистки сточных вод / В. Ф. Стольберг, В. Н. Ладыженский, А. И. Спирин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – №3. – С. 323.

Яковлев С. В. Канализация / С. В. Яковлев, Я. А Карелин, А. И. Жуков, С. К. Колобанов. – 5-е изд., перер. и доп. – М. : Стройиздат, 1975. – 632 с.

Стічні води. Гігієнічна характеристика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hygiene-science.com.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ