УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олена Петрівна Мітрясова, З. В. Шперлінг

Анотація


Проаналізовано літературні джерела з питань якості стічних вод аграрного виробництва; вивчено перспективні методи очищення господарсько-побутових стічних вод; визначено недосконалі стадії очищення стічних вод підприємства та обґрунтовано модернізовану систему очищення стічних вод із використанням методу адсорбції та принципу «біоконвеєра».

Ключові слова


господарсько-побутові стічні води; адсорбція; біоконвеєр

Повний текст:

PDF

Посилання


Гвоздяк П. І. За принципом біоконвеєра (Біотехнологія охорони довкілля) / П. І. Гвоздяк // Ойкумена. – 2003. – № 3.

Дмитренко Г. Н. Биотехнология очистки высококонцентрированных сточных вод от органических растворителей / Г. Н. Дмитренко, П. И. Гвоздяк // Химия и технология воды. – 2002. – 24. – № 2. – С. 185–190.

Іванченко А. В. Очистка стічних вод від неорганічних фосфатів сорбентами / А. В. Іванченко, О. Р. Очеретнюк, М. Д. Волошин // Вопросы химии и химической технологии. – 2009. – №4. – С. 180–182.

Запольський А. К. Фізико-хімічні основи та технології очищення стічних вод / А. К. Запольський, Н. А. Мішкова-Клименко, І. М. Астрелін. – К., 2000.

Климов Е. С. Природные сорбенты и комплексоны в очистке сточных вод / Е. С. Климов, М. В. Бузаева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 201 с.

Мороз П. І. Екологічні проблеми природокористування : [навчальний посібник] / П. І. Мороз, І. С. Косенко ; [за редакцією акад. П. І. Мороза]. – Умань : УДАА, 2001. – 456 с.

Подзерей Т. М. Каналізаційна насосна станція зі вбудованим блоком очищення господарсько-побутових стічних вод на БМК «Браво» та забруднених дощових вод на БМК «Флокфіл» / Т. М. Подзерей // Науково-інженерний центр «ПОТЕНЦІАЛ-4». – 2011. – Проект. – Т. 34. – 71 с.

Саблій Л. А. Вплив анаеробних умов на біологічне очищення господарсько-побутових стічних вод / Л. А. Саблій, М. В. Бляшина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – Випуск 1 (5). – С. 81–85.

Стольберг В. Ф. Биоплато – эффективная малозатратная экотехнология очистки сточных вод / В. Ф. Стольберг, В. Н. Ладыженский, А. И. Спирин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – №3. – С. 323.

Яковлев С. В. Канализация / С. В. Яковлев, Я. А Карелин, А. И. Жуков, С. К. Колобанов. – 5-е изд., перер. и доп. – М. : Стройиздат, 1975. – 632 с.

Стічні води. Гігієнічна характеристика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hygiene-science.com.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.