Том 206, № 194 (2012)

Зміст

НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» PDF
Володимир Маркович Давиденко
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ СП «НІБУЛОН» PDF
Олена Петрівна Мітрясова, З. В. Шперлінг
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЧАСТИНИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я PDF
М. М. Кондратьєв
РЕАКЦІЇ ІНДИКАТОРНИХ ВИДІВ АСОЦІЙОВАНОГО АГРОБІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ПЕСТИЦИДНЕ НАВАНТАЖЕННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ PDF
Марина Петрівна Федюшко
ФАКТОРИ ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛИХА PDF
В. О. Чабан

ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Валерій Васильович Горлачук, О. Ю. Коваленко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ PDF
Валерій Васильович Горлачук, А. В. Січко

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ

ДИНАМІКА СОЛОНЦЮВАТОСТІ ТА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Петро Федорович Кісорець, Р. П. Дичковська
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ, ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ТА РАДІОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ PDF
Лариса Анатоліївна Дмитрієва, Ніна Михайлівна Протченко, Михайло Олександрович Троїцький
ЗМІНА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ПРИ ЗРОШЕННІ ВОДОЮ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУР PDF
Наталія Михайлівна Абрамова
ДИНАМІКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ТЕМНО- КАШТАНОВИХ ҐРУНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕРІАЛІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ. PDF
Д. А. Абрамов

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

АНТРОПОЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Валерій Володимирович Добровольський
ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ М. МИКОЛАЇВ PDF
Олена Петрівна Мітрясова, Д. А. Мац, О. В. Пранцкевічус
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ТУРИЗМОМ ТА ІНДИКАТОРІВ І ІНДЕКСІВ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
Надія Алимівна Сербулова, Ганна Володимирівна Нєпєіна

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ

ФІТОФАГИ НА ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ ТА РОЛЬ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ У РЕГУЛЮВАННІ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ PDF
Ніна Михайлівна Шахова, М. П. Залевська
СУМІСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ ІЗ МІКРОДОБРИВОМ НА ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ PDF
Ніна Михайлівна Шахова
КЛОП ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА: РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ШКОДОЧИННІСТЬ НА РІЗНИХ СОРТАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ PDF
Ніна Михайлівна Шахова, М. П. Залевська
ЗАСТОСУВАННЯ ПОМІРНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Костянтин Михайлович Кравченко, Михайло Іванович Давидчук, Ольга В’ячеславівна Кравченко
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ АГРОТЕХНІКИ СІВБИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РІЗНИХ ВИДІВ І СОРТІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Лариса Володимирівна Андрійченко, П. В. Хомяк
ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ВІВСА В АГРОЦЕНОЗАХ PDF
Тетяна Володимирівна Качанова
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ У СІВОЗМІНАХ КОРОТКОЇ РОТАЦІЇ PDF
Лариса Володимирівна Андрійченко, Володимир Олександрович Порудєєв, В. П. Шкумат
РОЗВЕДЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Людмила Володимирівна Онищенко, Михайло Іванович Данильчук

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

ВИРОБНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИЙ НАПРЯМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Наум Харитонович Грабак
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ PDF
Олександр Борисович Кузьменко
ОПТИМІЗОВАНІ АГРОПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ ПРИ ВЕДЕННІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ХЕРСОНЩИНІ PDF
Юрій Володимирович Пилипенко, О. Ю. Носкова, М. В. Сторчак

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

СКОЛІЇ (SCOLIIDAE, HYMENOPTERA) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА» ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Андрій Юрійович Нєпєін, Ганна Володимирівна Нєпєіна
ФЕНОЛОГІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ FRAILEA BRITTON & ROSE (CACTACEAE) В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ PDF
Андрій Юрійович Нєпєін

РАДІОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Мутаційні спектри в неопромінених та опромінених дітей та нащадків опромінених батьків (друге покоління) у зв’язку з аварією на ЧАЕС (огляд літератури та власних досліджень) PDF (Русский)
В. В. Коваленко