ДИНАМІКА ГУМУСОВОГО СТАНУ ТЕМНО- КАШТАНОВИХ ҐРУНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕРІАЛІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ.

Автор(и)

  • Д. А. Абрамов Миколаївський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

гумус, супутникові знімки, червоний спектр, ближній інфрачервоний спектр

Анотація

Викладено результати досліджень використання супутника Landsat 7 для моніторингу гумусового стану темно-каштанових ґрунтів. Проведено аналіз змін вмісту гумусу за десятирічний період, з використанням даних дистанційного зондування

Біографія автора

Д. А. Абрамов, Миколаївський національний аграрний університет

аспірант кафедри ґрунтознавства та агрохімії

Посилання

Ачасов А. Б., Использование материалов космической и наземной цифровой фотосъемок для определения содержания гумуса в почвах / Ачасов А. Б., Бидолах Д. И. // Почвоведение. – 2008. – № 3. – С. 280–286.

Шатохин А. В. Сопряженное изучение черноземов Донбасса наземными и дистанционными методами / Шатохин А. В., Лындин М. А. // Почвоведение. – 2001. – № 9. – С. 1037–1044.

Сахацький О. І. Досвід використання супутникових даних для оцінки стану ґрунтів з метою розв’язання природо ресурсних задач / Сахацький О. І. // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 3. – С. 109–115.

Трускавецький С. Р. Використання багатоспектрального космічного сканування та геоінформаційних систем у дослідженні ґрунтового покриву Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.18 «Ґрунтознавство»/ Трускавецький С. Р. – Х.,

– 24 с.

Якість ґрунту. Методи визначення органічної речовини : ДСТУ 4289:2004. – [Чинний від 2005-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 10 с. – (Національний стандарт України).

Терехов А. Г. Методика оценки содержания гумуса в пахотных землях Северного Казахстана на основе спутниковых данных / А. Г. Терехов, А. М. Кауазов // Институт космических исследований ЦАФИ МОН. – Алматы : 2006. – С. 358–364.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ