ДИНАМІКА СОЛОНЦЮВАТОСТІ ТА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Петро Федорович Кісорець Державна установа «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції», Ukraine
  • Р. П. Дичковська Державна установа «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції», Ukraine

Ключові слова:

досліджувані ґрунти, солонцюваті ґрунти, солонцюватість ґрунтів, родючість ґрунту, увібраний натрій, реакція ґрунтового розчину, гумус, рухомий фосфор, обмінний калій, органічні добрива, мінеральні добрива

Анотація

Дослідження показують динаміку солонцюватості та агрохімічних показників родючості ґрунтів зрошуваних земель Миколаївської області за 5-9 турів агрохімічного обстеження. У динаміці виявлено тенденцію до зниження солонцюватості ґрунтів і вмісту гумусу, підвищення в них вмісту рухомого фосфору, мінливий характер вмісту обмінного калію та відносно стабільну, в межах нейтральної, реакцію ґрунтового розчину. Також даються пояснення причин цих змін протягом періоду досліджень.

Біографії авторів

Петро Федорович Кісорець, Державна установа «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції»

провідний спеціаліст

Р. П. Дичковська, Державна установа «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції»

провідний спеціаліст

Посилання

Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості : ДСТУ 3866-99. – К.: Держстандарт України, 1999. – 6 с.

Екологічні проблеми землеробства / І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей та ін.; За ред. І. Д. Примака. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

Новикова А. В. История почвенно-мелиоративных и экологических исследований засоленных и солонцовых земель Украины, 1890-1996 гг.: (происхождение, окультуривание, экологические последствия широкой ирригации) / А. В.Новикова . – К. : Світ, 1999. – 143 с.

Кривда Ю. І. Формування оптимальної кислотності ґрунтів / Ю. І.Кривда // Охорона родючості ґрунтів: науковий збірник. – 2009. – Вип. 5. – С. 56 63.

Воробьѐва Л. А. Химический анализ почв / Л. А.Воробьѐва. – М. : Изд-во Московского университета, 1998. – 272 с.

Гнатенко О. Ф. Ґрунтознавство з основами геології: навч. посібн. / [О. Ф.Гнатенко, М. В.Капштик, Л. Р.Петренко та ін.]. – К. : Оранта, 2005. – 648 с.

Власюк П. А. Биологические элементы в жизнедеятельности растений / П. А.Власюк. – К. : Наукова думка, 1969. – 450 с

Боронин Н. К. Влияние длительного применения удобрений и орошения на содержание калия в типичном черноземе и вынос его с урожаем / Н. К.Боронин, Б. С.Носко, И. И.Филон // Агрохимия. – 1990. № 2. – С. 15 21.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ