ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ТУРИЗМОМ ТА ІНДИКАТОРІВ І ІНДЕКСІВ ЙОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Надія Алимівна Сербулова Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Ганна Володимирівна Нєпєіна Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

туризм, сталий розвиток, сталий туризм, сталий розвиток туризму, Всесвітня туристична організація

Анотація

У статті проаналізовано визначення та характеристику поняття «сталий туризм»; визначено сутність та принципи сталого розвитку туризму; наведено показники, що використовуються як індикатори сталого розвитку туризму.

Біографії авторів

Надія Алимівна Сербулова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

старший викладач кафедри екології та природокористування

Ганна Володимирівна Нєпєіна, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

старший викладач кафедри екології та природокористування

Посилання

Гулевська Н. М. Передумови формування стійкого туризму / Н. М. Гулевська // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2007. – № 2. – С. 130–134.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року // Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р., № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006.

Доктрина сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.semenets.soborna.org.ua.

Збереження і сталий розвиток Карпат : навчальний посібник зі сталого туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.heifer.org.ua/heafer/files/Staly_rozvytok_Karpat.pdf.

Розвиток сталого сільського туризму [Тематичний довідник] // Видано Асоціацією Євроакадемія та Карпатським фондом в Україні у рамках проекту «Розвиток сталого сільського туризму – зміцнення спроможності лідерів сільського розвитку» за підтримки

Єврокомісії, EuropeAid, TACIS, Програми розбудови інституційного партнерства (IBPP). – Ужгород, червень 2007 р. – 88 с.

Смирнов І. Г. Логістика туризму [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / І. Г. Смирнов. – Режим доступу :

http://pidruchniki.ws/1584072041415/logistika/logistika_turizmu_-_smirnov_ig.

Стратегія розвитку туризму і курортів [Електронний ресурс] // Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р., № 1088-р – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-2008.

Ярімчук О. Я. Системний підхід до планування, прогнозування і прийняття рішень в туризмі [Електронний ресурс] / О. Я. Ярімчук. –Режим доступу : http://sait.kpi.ua/eproc/2011/1/1140.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК