ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ТУРИЗМОМ ТА ІНДИКАТОРІВ І ІНДЕКСІВ ЙОГО РОЗВИТКУ

Надія Алимівна Сербулова, Ганна Володимирівна Нєпєіна

Анотація


У статті проаналізовано визначення та характеристику поняття «сталий туризм»; визначено сутність та принципи сталого розвитку туризму; наведено показники, що використовуються як індикатори сталого розвитку туризму.

Ключові слова


туризм; сталий розвиток; сталий туризм; сталий розвиток туризму; Всесвітня туристична організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гулевська Н. М. Передумови формування стійкого туризму / Н. М. Гулевська // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2007. – № 2. – С. 130–134.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року // Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р., № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006.

Доктрина сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.semenets.soborna.org.ua.

Збереження і сталий розвиток Карпат : навчальний посібник зі сталого туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.heifer.org.ua/heafer/files/Staly_rozvytok_Karpat.pdf.

Розвиток сталого сільського туризму [Тематичний довідник] // Видано Асоціацією Євроакадемія та Карпатським фондом в Україні у рамках проекту «Розвиток сталого сільського туризму – зміцнення спроможності лідерів сільського розвитку» за підтримки

Єврокомісії, EuropeAid, TACIS, Програми розбудови інституційного партнерства (IBPP). – Ужгород, червень 2007 р. – 88 с.

Смирнов І. Г. Логістика туризму [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / І. Г. Смирнов. – Режим доступу :

http://pidruchniki.ws/1584072041415/logistika/logistika_turizmu_-_smirnov_ig.

Стратегія розвитку туризму і курортів [Електронний ресурс] // Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р., № 1088-р – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-2008.

Ярімчук О. Я. Системний підхід до планування, прогнозування і прийняття рішень в туризмі [Електронний ресурс] / О. Я. Ярімчук. –Режим доступу : http://sait.kpi.ua/eproc/2011/1/1140.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.