ОПТИМІЗОВАНІ АГРОПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ ПРИ ВЕДЕННІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ХЕРСОНЩИНІ

Автор(и)

  • Юрій Володимирович Пилипенко Херсонський державний аграрний університет, Ukraine
  • О. Ю. Носкова Херсонський державний аграрний університет, Ukraine
  • М. В. Сторчак Херсонський державний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

люцерна, насіння, органічне землеробство, запилювач, врожайність

Анотація

У статті описана оптимізована еколого-безпечна технологія вирощування люцерни на насіння при веденні органічного землеробства. Результати експериментальних досліджень показують еколого-економічному ефективність вирощування люцерни на насіння при веденні даної технології.

Біографії авторів

Юрій Володимирович Пилипенко, Херсонський державний аграрний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри  екології рибогосподарсько-екологічного факультету

О. Ю. Носкова, Херсонський державний аграрний університет

аспірантка

М. В. Сторчак, Херсонський державний аграрний університет

к.с.-г.н.

Посилання

Антипова Л. К. Наукові основи та агротехнічні заходи вирощування люцерни на насіння в південному Степу України : автореф. дис. … докт. с.-г. наук / Л. К. Антипова. – Миколаїв, 2010. – 40 с.

Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / Е. Г. Дегодюк, В. Ф. Сайко, С. С. Корнійчук та ін.; [за ред Е. Г. Дегодюка]. – К. : Урожай, 1992. – 320 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – 5-е изд., доп. и перераб. /Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Жаринов В. И. Люцерна / В. И. Жаринов, В. С . Клюй. К. : Урожай, 1990. 320 с.

Овсинский И. Е. Новая система земледелия / Перепечатка публикации 1899 г. (Киев, тип. С. В. Кульженко) / И. Е. Овсинский. – Новосибирск : АГРО-СИБИРЬ, 2004. – 86 с.

Сторчак М. В. Еколого-безпечна агрокультура насіннєвої люцерни / М. В. Сторчак. – Херсон : Айлант, 2011. – 240 с.

Сторчак Н. В. Пчелоопыление люцерны / Н. В. Сторчак, О. Ю. Носкова. – Херсон : Айлант, 2011. – 90 с.

Сторчак М. В. Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності люцерни / Сторчак М. В. Деклараційний патент № 99052525. Заявлено 05.05.1999. Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10. 4 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ