АГРОЕКОЛОГІЧНЕ, ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ТА РАДІОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Автор(и)

  • Лариса Анатоліївна Дмитрієва Державна установа «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції», Ukraine
  • Ніна Михайлівна Протченко Державна установа «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції»., Ukraine
  • Михайло Олександрович Троїцький Державнa установa «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції», Ukraine

Ключові слова:

родючість ґрунтів, органічні добрива, осад стічних вод, екологічні ризики під час застосування

Анотація

Були досліджені хімічний склад та рівні забруднення важкими металами і радіонуклідами осадів стічних вод очисних споруд м. Южноукраїнськ та проведена оцінка екологічних ризиків їх застосування як органічних добрив. Основними екологічними ризиками, що обмежують застосування осадів стічних вод для поліпшення родючості ґрунтів, є високі концентрації нітратів та важких металів у них .

Біографії авторів

Лариса Анатоліївна Дмитрієва, Державна установа «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції»

провідний токсиколог

Ніна Михайлівна Протченко, Державна установа «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції».

провідний радіолог

Михайло Олександрович Троїцький, Державнa установa «Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції»

завідувач лабораторії екологічної безпеки земель та якості продукції

Посилання

Методичні вказівки та рекомендації з біотехнологічних методів переробки та використання органічних відходів міст [текст] / За заг. ред. Мельничука Д. О. та Городнього М. М. – К. : ТОВ «Алефа», 2003. – 111 с.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. [Текст]. / За редакцією члена-кореспондента. УААН

С. М. Рижука та інших. – К., 2003. – 63 с.

Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів: [монографія] / В. П. Патика, Н. А. Макаренко, Л. І. Моклярчук та ін.; За ред. В. П. Патики. – К. : Основа, 2005. – 300 с.

Шевчук В. А. Біотехнологія одержання органо-мінеральних добрив із вторинної сировини [Текст] / В. А. Шевчук, К. О. Чеботько, Разгуляєва В. А. – К., 2001 – 204 с.

Чеботько К. О. Технологія одержання та застосування органо-мінеральних добрив на основі осадів стічних вод: рекомендації. [Текст] / [К. О. Чеботько, І. П. Масло., В. А. Ярощук та ін.]– К., 2000.

Органические удобрения /А. А. Бацу -е изд., перераб. и доп.]. – 184 с. (Лит. для каб. агронома).

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); Державні гігієнічні нормативи. – – 121 с.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Затв. Наказом МОЗ України № 54 від 20.02.2005. – К., 2005. –116 с.

Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах (Дополнение № 1 к перечню ПДК и ОДК № 6229-91), утв. 27.12.1994 № 13 ГН 2.7.020-94

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ