АГРОЕКОЛОГІЧНЕ, ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ТА РАДІОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ

Лариса Анатоліївна Дмитрієва, Ніна Михайлівна Протченко, Михайло Олександрович Троїцький

Анотація


Були досліджені хімічний склад та рівні забруднення важкими металами і радіонуклідами осадів стічних вод очисних споруд м. Южноукраїнськ та проведена оцінка екологічних ризиків їх застосування як органічних добрив. Основними екологічними ризиками, що обмежують застосування осадів стічних вод для поліпшення родючості ґрунтів, є високі концентрації нітратів та важких металів у них .

Ключові слова


родючість ґрунтів; органічні добрива; осад стічних вод; екологічні ризики під час застосування

Повний текст:

PDF

Посилання


Методичні вказівки та рекомендації з біотехнологічних методів переробки та використання органічних відходів міст [текст] / За заг. ред. Мельничука Д. О. та Городнього М. М. – К. : ТОВ «Алефа», 2003. – 111 с.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. [Текст]. / За редакцією члена-кореспондента. УААН

С. М. Рижука та інших. – К., 2003. – 63 с.

Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів: [монографія] / В. П. Патика, Н. А. Макаренко, Л. І. Моклярчук та ін.; За ред. В. П. Патики. – К. : Основа, 2005. – 300 с.

Шевчук В. А. Біотехнологія одержання органо-мінеральних добрив із вторинної сировини [Текст] / В. А. Шевчук, К. О. Чеботько, Разгуляєва В. А. – К., 2001 – 204 с.

Чеботько К. О. Технологія одержання та застосування органо-мінеральних добрив на основі осадів стічних вод: рекомендації. [Текст] / [К. О. Чеботько, І. П. Масло., В. А. Ярощук та ін.]– К., 2000.

Органические удобрения /А. А. Бацу -е изд., перераб. и доп.]. – 184 с. (Лит. для каб. агронома).

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); Державні гігієнічні нормативи. – – 121 с.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Затв. Наказом МОЗ України № 54 від 20.02.2005. – К., 2005. –116 с.

Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах (Дополнение № 1 к перечню ПДК и ОДК № 6229-91), утв. 27.12.1994 № 13 ГН 2.7.020-94