РЕАКЦІЇ ІНДИКАТОРНИХ ВИДІВ АСОЦІЙОВАНОГО АГРОБІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ПЕСТИЦИДНЕ НАВАНТАЖЕННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ

Марина Петрівна Федюшко

Анотація


У статті приведено результати досліджень впливу хімізації на динаміку популяцій чисельності польової дичини Північного Приазов’я України. Виявлено деякі реакції агробіорізноманіття на пестицидне навантаження агроценозів.

Ключові слова


агробіорізноманіття; польова дичина; пестициди

Повний текст:

PDF

Посилання


Федоренко А. П. Результати дослідження по накопиченню деяких хлорорганічних інсектицидів в репродуктивних органах теплокровних диких тварин : перша конф. по розвитку мисливського господарства УССР /А. П. Федоренко, Л. С. Алєєва. – К., 1968. С. 5773.

Минеев В. Г. Экологические функции агрохимии в современном земледелии / В. Г. Минеев // Агрохимия. – № 5. – 2000. – С. 513.

Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин. – К. : Гранмна, 2011. – 272 с.

Eшмeн C. Щo тaкe агробіорізноманіття / С. Eшмeн, В. Пpидaткo // Aгpoбiopiзнoмaнiття Укpaїни: тeopiя, мeтoдoлoгiя, iндикaтopи, пpиклaди. Кн. 1. – К. : Нiчлaвa, 2005. – 384 c.

Патика В. П. Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні / В. П. Патика, В. А. Соломаха. – К. : Хімджест, 2003. – 255 c.

Туровцев В. Д. Биоиндикация / В. Д. Туровцев, В. С. Краснов. – Тверь : Твер. Гос. Ун-т, 2004. – 260с.

Biodiversity in food and agriculture. Home Page. [ Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.fao.org/biodiversity/USAID. 2004.

Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин. – К. : Гранмна, 2011. – 272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.