МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Автор(и)

  • Валерій Васильович Горлачук Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • А. В. Січко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

грошова оцінка земель, природно-заповідний фонд, рентний дохід, дохід, витрати

Анотація

Висвітлено сучасні науково-методологічні засади та методичні аспекти визначення нормативної грошової оцінки земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

Біографії авторів

Валерій Васильович Горлачук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

д.е.н., професор кафедри економіки підприємства та економіки і землекористування

А. В. Січко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії

Посилання

Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Кн. 2 / [ За ред. О. О. Созінова, В. І. Придатка, О. І. Лисенка]. – Київ : ЗАТ «Нічлава». – 2005. – 592 с.

Балацкий О.Ф. Экономика и организация охраняемых природных территорий/ О. Ф. Балацкий, Ю. В. Панасовский, А. В Чупис. – М., Агропромиздат, 1989. – С. 50 61.

Бобылев С. Н. Экономика сохранения биоразнообразия. Повышение стоимости природы / С. Н. Бобылев. – М. : Наука, 1999. – 88 с.

Гофман К. Г. Методологические основы экономической оценки природных ресурсов/ К. Г. Гофман // Экономические проблемы оптимизации природопользования. – М.: Наука, 1973. – 146 с.

Экономический анализ воздействий на окружающую среду / [Диксон Д., Скура Л., Карпентер Р. та др]; пер. с англ. – М. : Вита, 2000. – 272 с.

Коваль Я. В. Економічна оцінка лісових ресурсів: методологія, методика, практика / Я. В. Коваль. К. : 1998. – 42 с. (Препр. / НАН України. РВПС України; 3-98).

Медведева О. Е. Методы экономической оценки биоразнообразия. Теория и практика оценочных работ / О. Е. Медведева. – М. : Диалог – МГУ, 1998.

Мірошниченко О. В.Методологічні засади визначення фінансової вартості об’єктів природно-заповідного фонду України. Теорія і практика заповідної справи в Україні / О. В. Мірошниченко, Н. С. Коваль, В. А. Артамонов // Збірник наукових праць. – 2005. – 267 с.

Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / [Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С., Коваль Я. В. та ін.]. – К. : РВПС України, 1999. – С. 355 402.

Про природно-заповідний фонд України. Закон України // Відомості ВР України, 1992. № 34. – С. 1130 1155.

Регіональна економіка. / За ред. І. Р. Михасюка / Львів : «Українські технології», 1998. – 240 с.

Стадницький Ю. Методологічні засади оцінки економічного ефекту становлення та розвитку національних природних парків: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Карпатського національного природного парку [«Національні природні парки: проблеми становлення та розвитку»], (м. Яремче, 14 17 вересня 2000 року). – Яремче, 2000.

Сударев В. Г. Экономическая оценка земельных ресурсов лесного фонда (на примере нелесных площадей) / В. Г. Сударев, Е. В. Панков, Е. Ф. Гуцев // Лесн. х-во. – 1991. № 11. – С. 14 17

Хачатуров Т. С. Об экономической оценке природных ресурсов / Т. С. Хачатуров / Вопросы економики. – 1969. – С. 5 9.

Хвесик М. А. Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи / М. А Хвесик, Н. В. Збагерська. – Рівне : Вид-во

РДТУ, 2000. – 194 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ