ФІТОФАГИ НА ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ ТА РОЛЬ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ У РЕГУЛЮВАННІ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ніна Михайлівна Шахова Миколаївський інститут агропромислового виробництва НААН, Ukraine
  • М. П. Залевська

Ключові слова:

озима пшениця, шкідники, строки сівби, попередник, ефективність

Анотація

Досліджено видовий склад домінантних видів шкідників озимої пшениці в зоні Південного Степу України. Наведені дані щодо впливу попередників і строків сівби озимої пшениці на чисельність шкідників.

Біографія автора

Ніна Михайлівна Шахова, Миколаївський інститут агропромислового виробництва НААН

к.б.н., старший науковий співробітник

Посилання

Бабич С. М. Хлібні туруни / С. М. Бабич. – К., 2004. – С. 12 13.

Верещагін Л. М. Хлібна жужелиця / [Л. М. Верещагін, В. А. Іщенко, В. В. Дикий, Н. М. Шахова]. Миколаїв, 2001. – С. 6.

Довідник із захисту рослин / [Л. І. Бублик, Г. І. Васечко, В. П. Васильєв та ін.] ; за ред. М. П. Лісового. – К. : Урожай, 1999. – С. 12 13.

Зберегти врожай від шкідливих організмів / [ В. П. Котков, Л. М. Верещагін, В. А. Іщенко та ін.]. – Миколаїв, 2001. – С. 14 17.

Мегалов В. А. Виявление вредителей полевых культур / В. А. Мегалов. – М. : Колос, 1968. – С. 22 35.

Методики випробування і застосування пестицидів / [С. О. Трибель, Д. Д. Сігарьова, М. П. Секун та ін.] ; за ред. проф. С. О. Трибеля. – К. : Світ, 2001. С. 127 129.

Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / [В. П. Омелюта, І. В. Григорович, В. С. Чабан та ін.] ; за ред. В. П. Омелюти. – К. : «Урожай», 1986. С. 71 78.

Опытное дело в полеводстве / [под ред. Г. Ф. Никитенко]. М. : Россельхозиздат, 1982. – 200 с.

Секун М. П. Шкідлива черепашка / М. П. Секун – К. : Світ, 2002. – С. 9 11.

Секун М. П. Заходи з обмеження чисельності та шкодочинності злакових мух на озимій пшениці / М. П. Секун, С. В. Кондратюк // Захист і карантин рослин. – 2008. № 54. – С. 344 350.

Рекомендації з інтегрованої системи захисту озимої пшениці від хвороб, шкідників та бур’янів / [М. П. Лісовий, М. П. Секун, Д. М. Фещин, М. П. Гончаренко та ін.]. – К., 2002. – С. 8 10.

Чоловський С. М. Листкові злакові попелиці і цикадки на озимій пшениці та обґрунтування заходів обмеження їх чисельності в північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. Наук : спец. 16.00.10 «Ентомологія» / С. М. Чоловський. – Харків, 2002. – С. 7 9.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ