СКОЛІЇ (SCOLIIDAE, HYMENOPTERA) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА» ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Андрій Юрійович Нєпєін, Ганна Володимирівна Нєпєіна

Анотація


Наведено попередній список представників родини Scoliidae Національного природного парку «Білобережжя Святослава». Представлено результати досліджень щодо біотопічної приуроченості та трофічних зв’язків представників родини та оцінка їх созологічного статусу.

Ключові слова


родина Scoliidae; перетинчастокрилі; видовий склад; біотопічна приуроченість; трофічні зв’язки; созологічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Довідник найцінніших природних територій Кінбурнського півострова в межах Миколаївської області / [під ред. Г. В. Коломієць, Я. І. Мовчан, Т. І. Котенко]. – К. : Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2008. – 96 с.

Кінбурн: перспективи збалансованого розвитку. Серія : Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі / [під ред. Г. В. Коломієць]. – К. : Громадська організація «Срібна чайка», 2008. – 48 с.

Козловський Ю. І. Історія створення та основні напрямки діяльності Національного природного парку «Білобережжя Святослава» / Ю. І. Козловський, А. Ю. Нєпєін, Д. Д. Попов // Матеріали ІІІ Наукових читань пам’яті Сергія Таращука. – Мигія : НПП «Бузький Гард», 2012. – С. 57–62.

Літопис природи регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса», 2011 р.

Мойсієнко І. І. Історія та проблеми створення НПП «Білобережжя Святослава» на Кінбурнській косі / Іван Іванович Мойсієнко // Збірник тез доповідей : ІV Відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я присвячений ювілею професора Михайла Федосійовича Бойка

(Херсон, 19 січня 2012 р.). – Херсон : Айлант, 2012. – С. 94–95.

Тобиас В. И. Надсемейство Scolioidea // Определитель насекомых европейской части СССР / Под общей редакцией доктора биологических наук Г. С. Медведева. – Том ІІІ. Перепончатокрылые. Первая часть. Вып. 119. – Ленинград : Наука, 1978. – С. 47–58.

Червона книга України. Тваринний світ.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.redbook-ua.org.

Штейнберг Д. М. Фауна СССР. Насекомые перепончатокрылые / Дмитрий Максимилианович Штейнберг. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1962. - Том ХІІІ: См. Сколии, 1962, 186 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.