РОЗВИТОК ЕКСПОРТНО ОРІЄНТОВАНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Борисович Кузьменко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

експорт, сільськогосподарське виробництво, продукція, зовнішня торгівля

Анотація

У статті проаналізовано розвиток експорту сільськогосподарської продукції України, обґрунтовано необхідність поглиблення ступеня переробки аграрної продукції та вдосконалення структури експорту, що забезпечує комплексний економічний і еко- логічний розвиток.

Біографія автора

Олександр Борисович Кузьменко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства та землеустрою

Посилання

Сільське господарство України за 2012 рік / [за ред. Н. С. Власенко] ; Державна служба статистики України ; ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». – Київ, 2013. – 402 с.

Сільське господарство України за 2011 рік / [за ред. Н. С. Власенко] ; Державна служба статистики України ; ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». – Київ, 2012. – 386 с.

Ганначенко С. Л. Основні тенденції аграрного експорту [Електронний ресурс] / С. Л. Ганначенко – Режим доступу :

www.rushauka.com/8_NMIW_2012/Economics/2_104062.doc.html.

Кобута І. В. Оцінка впливу членства у СОТ на аграрний сектор України [Електронний ресурс] / І. В. Кобута // Матеріали круглого столу «Чотири роки членства України в Світовій організації торгівлі»: попередня оцінка економічних наслідків. – Київ, 26.11.2012. – Режим

доступу :www.ier.com.ua/files/publications/News/2012/28/11/2012_presentation/Kyiv_WTO_26_November_Kpbuta.pdf.

Дерев’янко А. Експортний потенціал України [Електронний ресурс] / А. Дерев’янко. – Режим доступу : agronews.ua/node/25535.

Стан зовнішньоекономічних відносин в системі агропромислового комплексу України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : minagro.gov.ua/ru/node/4377.

Козир С. Державне регулювання експортної діяльності в аграрному секторі України в сучасних геоекономічних умовах / С. Козир // Державне управління та місцеве самоврядування : Збірник Наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДРІДУ, 2012. – Вип. 3 (14). –

С. 116–122.

Кобута І. Другий рік України у СОТ: тенденції у зовнішній торгівлі та аналіз виконання зовов’язань / І. Кобута, В. Жигадло, Г. Лужанська ; за ред. М. Свєнчіцкі. – К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 80 с.

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року (проект) [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України. – Режим доступу : minagro.gov.ua/node/7644.

Пасхавер Б. Й. Агропродовольче виробництво у 1990-2009 рр.: тенденції розвитку / Б. Й. Пасхавер, О. В. Шубравська, Д. Ф. Крисань, К. О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2010. – № 9. – С.12–20.

Клименко І. В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період / І. В. Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус. – К. : НІСД, 2011. – 72 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ