Том 232, № 220 (2014)

Зміст

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ PDF
Володимир Маркович Давиденко
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ДОВГОСТРОКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА: ПРИНЦИПИ, ЕТАПИ, МЕТА Й ЦІЛІ PDF
Валерій Володимирович Добровольський

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ

ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ РОСЛИН ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ PDF
Олександр Євгенович Бєліков, Євгенія Олександрівна Кисличенко
РОЗВИТОК ЕКСПОРТНО ОРІЄНТОВАНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ PDF
Олександр Борисович Кузьменко
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА СПОСОБУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО PDF
Антоніна Вікторівна Панфілова
ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ ПОСІВІВ ВІВСА ЗАЛЕЖНО ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА СОРТУ PDF
Тетяна Володимирівна Качанова
СУЧАСНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЯК МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Альона Іванівна Профатило, Людмила Іванівна Ворошилова
ДИНАМІКА ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Костянтин Миколайович Кравченко, Михайло Іванович Давидчук, Ольга В’ячеславівна Кравченко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДЖИВЛЕННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР АЗОТНИМИ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ ЯК ЗАХОДУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Костянтин Миколайович Кравченко, Михайло Іванович Давидчук, Ольга В’ячеславівна Кравченко
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ PDF
Михайло Олександрович Троїцький
ВПЛИВ КАЛЬЦІЄВМІСНИХ ХІМІЧНИХ МЕЛІОРАНТІВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМНО-КАШТАНОВОГО ВТОРИННО ОСОЛОНЦЬОВАНОГО ҐРУНТУ PDF
Михайло Іванович Давидчук, Петро Федорович Кісорець, Наталя Анатоліївна Ганцевська
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ РІПАКУ ЯРОГО ПРИ ЗРОШЕННІ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНОГО СПОСОБУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Ігор Олександрович Бульба
ХВОРОБИ ОЗИМОГО ЗЕРНОВОГО ПОЛЯ PDF
Ніна Михайлівна Шахова, Андрій Іванович Шаповалов
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО СОРГО В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Галина Тимофіївна Федорович
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНИКІВ ДЛЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СІВОЗМІНАХ КОРОТКОЇ РОТАЦІЇ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Лариса Володимирівна Андрійченко, Володимир Олександрович Порудєєв
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКА ТА СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Галина Тимофіївна Федорович
РЕАКЦІЯ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІСЛЯ РІПАКУ ЯРОГО НА УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Олексій Іванович Желязков, Володимир Іванович Козечко
ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА ЗАБРУДНЕНОСТІ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Михайло Олександрович Троїцький, Лариса Анатоліївна Дмитрієва, Ніна Михайлвна Протченко
ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНІ ЗЕМЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
Наум Харитонович Грабак, Юлія Іванівна Будикіна

ЗАГАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЙХОРНІЇ ТОВСТОНОЖКОВОЇ PDF
Віктор Олександрович Чабан
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олена Петрівна Мітрясова, Анна Миколаївна Селіванова
АНАЛІЗ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІКРОРАЙОНУ МІСТА PDF
Наталія Олександрівна Воскобойнікова, Олександр Васильович Кострубський, Юлія Ростиславівна Щербина
РИЮЧІ ОСИ (HYMENOPTERA: SPHECIDAE, CRABRONIDAE) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА» PDF
Андрій Юрійович Нєпєін, Антон Сергійович Дюмін
РОЗРОБКА АТЛАСУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Лариса Іванівна Патрушева

МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПЕРИАРТРОЗІВ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ PDF
Тетяна Михайлівна Яблонська, Віктор Олексійович Зюзін, Олег Женгарійович Ахметчин, Дмитро Вікторович Зюзін
ВПЛИВ ОЗОНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ШЛУНКУ ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ PDF
Віктор Олексійович Зюзін, Тетяна Михайлівна Яблонська, Анушак Ашотівна Маргоран, Дмитро Вікторович Зюзін, Олександр Тимофійович Скобін