ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА ЗАБРУДНЕНОСТІ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • Михайло Олександрович Троїцький Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Ukraine
  • Лариса Анатоліївна Дмитрієва Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Ukraine
  • Ніна Михайлвна Протченко Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Ukraine

Ключові слова:

рослинницька продукція, показники якості, забруднення, важкі метали, радіонукліди

Анотація

На матеріалах моніторингових досліджень за показниками вмісту білка в зерні озимої пшениці та олії в насінні соняшнику, а також забруднення цих культур солями важких металів та радіонуклідів досліджено внесок природних (ґрунтово-кліматичних) та антропогенних чинників у формування показників якості та забрудненості рослинницької продукції

Біографії авторів

Михайло Олександрович Троїцький, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

завідувач лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції

Лариса Анатоліївна Дмитрієва, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

провідний токсиколог лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції

Ніна Михайлвна Протченко, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

провідний радіолог лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції

Посилання

Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель (методично-нормативне забезпечення) / За ред. В. П. Патики, О. Г. Тараріко. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення(методично-нормативне забезпечення) / За ред. С. М. Рижука, М. В. Лісового, Д. М. Бенцаровського. – К., 2003. – 64 с.

МБТ 5061-89 «Медико-биологические требования к санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Державні гігієнічні нормативи».

ГН 6.6.1.1-150-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137-137-Cs 90-Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи».

Макарова Г. А. Поставарійна динаміка стронцію-90 та цезію-137 в грунтах агроландшафтів Північного Причорномор’я /Г. А. Макарова, М. О. Троїцький, Н. М. Протченко, А. В. Зубко // Матеріали науково-практичної конференції «Реабілітація радіоактивно забруднених територій, як шлях оздоровлення навколишнього середовища. Підсумки 25 років» (Київ, 26-27 квітня

р.) // Охорона родючості грунтів. – Випуск 7. – Київ, – 2011.

Ильин В. Б. Относительные показатели загрязнения в системе почва-растение / В. Б. Ильин, М. Д. Степанова // Почвоведение. – 1979. –№ 11. – С.61–67.

Фатєєв А. І. До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення ґрунтів важкими металами / А. І. Фатєєв, М. М. Мірошниченко, В. Л. Самохвалова, Т. Ю Биндич // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 10. – С. 39–62

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ