ДИНАМІКА ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Костянтин Миколайович Кравченко Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Україна
  • Михайло Іванович Давидчук Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Україна
  • Ольга В’ячеславівна Кравченко Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Україна

Ключові слова:

органічні й мінеральні добрива, ґрунт, родючість, гумус, землеробство, біологізація, сільськогосподарські культури солома, сидерати, азот, фосфор, калій

Анотація

У статті наведено обсяги застосування органічних і мінеральних добрив у землеробстві Миколаївської області та їх вплив на показники родючості ґрунтів

Біографії авторів

Костянтин Миколайович Кравченко, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

директор

Михайло Іванович Давидчук, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

начальник відділу впровадження геоінформаційних систем, землевпорядних робіт та охорони родючості ґрунтів

Ольга В’ячеславівна Кравченко, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

завідувач лабораторії геоінформаційних систем, обробки інформації та експериментальних досліджень

Посилання

Городній М. М. Агрохімія / М. М. Городній. – К. : Арістей, 2008. – 936 с.

Довідник агронома по удобренню / [під ред. П. А. Власика]. – Київ : Урожай, 1966. – 671 с.

Городний Н. М. Система применения удобрений / Н. М. Городний. – К. : Вища школа, 1979. – 168 с.

Материалы по исследованию почв и грунтов Херсонской области. – 1915. – Вып. 7.

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай 2012 року сільськогосподарськими підприємствами Миколаївської області // Статистичний бюлень. – Миколаїв, 2012. – 45 с.

Саєнко М. П. Вплив різних систем удобрення на продуктивність с.г. культур, динаміку гумусу у ґрунтах степового Криму / М. П. Саєнко // Вісник аграрної науки. –2007. – № 3 – С. 19–21.

Охорона ґрунтів : [підручник] / М. К. Шикула, О. Ф. Ігнатенко, Л. Р. Петренко, М. В. Капштик. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2004. – 398 с.

Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх землях у Миколаївській області у 2012 році // Статистичний бюлетень. – Миколаїв, 2012. – 158 с.

Патика М. В. Вплив зелених добрив на вміст рухомих форм фосфору у грунті на Півдні та Півночі України. Сталий розвиток агроекосистем / М. В. Патика // Матеріали міжнародної наукової конференції. – Вінниця, 2002. – С. 174–176.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ