ДИНАМІКА ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Костянтин Миколайович Кравченко, Михайло Іванович Давидчук, Ольга В’ячеславівна Кравченко

Анотація


У статті наведено обсяги застосування органічних і мінеральних добрив у землеробстві Миколаївської області та їх вплив на показники родючості ґрунтів

Ключові слова


органічні й мінеральні добрива; ґрунт; родючість; гумус; землеробство; біологізація; сільськогосподарські культури солома; сидерати; азот; фосфор; калій

Повний текст:

PDF

Посилання


Городній М. М. Агрохімія / М. М. Городній. – К. : Арістей, 2008. – 936 с.

Довідник агронома по удобренню / [під ред. П. А. Власика]. – Київ : Урожай, 1966. – 671 с.

Городний Н. М. Система применения удобрений / Н. М. Городний. – К. : Вища школа, 1979. – 168 с.

Материалы по исследованию почв и грунтов Херсонской области. – 1915. – Вып. 7.

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай 2012 року сільськогосподарськими підприємствами Миколаївської області // Статистичний бюлень. – Миколаїв, 2012. – 45 с.

Саєнко М. П. Вплив різних систем удобрення на продуктивність с.г. культур, динаміку гумусу у ґрунтах степового Криму / М. П. Саєнко // Вісник аграрної науки. –2007. – № 3 – С. 19–21.

Охорона ґрунтів : [підручник] / М. К. Шикула, О. Ф. Ігнатенко, Л. Р. Петренко, М. В. Капштик. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2004. – 398 с.

Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх землях у Миколаївській області у 2012 році // Статистичний бюлетень. – Миколаїв, 2012. – 158 с.

Патика М. В. Вплив зелених добрив на вміст рухомих форм фосфору у грунті на Півдні та Півночі України. Сталий розвиток агроекосистем / М. В. Патика // Матеріали міжнародної наукової конференції. – Вінниця, 2002. – С. 174–176.