ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПЕРИАРТРОЗІВ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Михайлівна Яблонська Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Віктор Олексійович Зюзін Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Олег Женгарійович Ахметчин Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги, Ukraine
  • Дмитро Вікторович Зюзін Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

фізична реабілітація, фізичні чинники реабілітації, екстракорпоральна ударно-хвильова терапія, артроз, периартроз

Анотація

У статті висвітлено питання щодо оцінки ефективності застосування класичних і сучасних фізичних чинників, а саме екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в реабілітації периартрозів різної локалізації. Проведено експериментальне дослідження застосування ударно-хвильової терапії в реабілітації плечолопаткового периартрозу, гонартрозу та п’яткової «шпори».

Біографії авторів

Тетяна Михайлівна Яблонська, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

Віктор Олексійович Зюзін, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я та фізичної реабілітації

Олег Женгарійович Ахметчин, Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги

лікар ортопед-травматолог вищої категорії

Дмитро Вікторович Зюзін, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістр з фізичної реабілітації, старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

Посилання

Агеева Т. С. Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника / Т. С. Агеева, С. М. Корецкая, М. П. Родина // Сб. науч. тр. – СПб., 2004. – С. 79–85.

Астапенко М. Г. Болезни суставов / М. Г. Астапенко, Э. Г. Пихлак. – М., 2006.

Боголюбов В. М. Медична реабілітація : у 3-х т. / В. М. Боголюбов. – Москва, 2007.

Борисюк Б. Е. Применение гелий-неонового лазера в комплексной консервативной терапии деформирующих артрозов конечностей / Б. Е. Борисюк, А. Д. Булах, К. Ю. Накузи, Т. Б. Гордиенко // Материалы XII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Харьков, 20-23 апреля 1999 г. – Харьков. – С. 43–44.

Горбатюк С. О. Еффективність застосування лазеротерапії в лікуванні хворих з нейродистрофічним синдромом остеохондрозу шийного відділу хребта у вигляді плечелопаткового пери артрозу / С. О. Горбатюк, Н. Р.Горбатюк // Тезисы межд. конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». – Ялта, 2006. – С. 75–76.

Мульдияров П. Я. Ультраструктура артрозных поражений суставного хряща / П. Я. Мульдияров // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2004. – № 10. – С. 67–70.

Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (Вертеброневрология) : руководство для врачей / Я. Ю. Попелянский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2003. – 672 с. ; ил.

Терновой К. С. Реабилитационная терапия при травмах костно-суставного аппарата / К. С. Терновой, А. А. Кравченко, А. Ф. Лещинский. – К. : Здоровье, 2002. – 184 с.

Уотсоп-Джонс Р. Переломы костей и повреждение суставов / Уотсоп-Джонс Р. – СПб., 2006. – 260 с.

Трофіменко В. Н. «Міофасціональний больовий синдром» / В. Н. Трофіменко. – М. : Росмен, 2005. – 167 с.

Johnson G. L. Genetic analysis of gormon-sensitive adenylate cyclase / G. L. Johnson, H. R. Kaslow, Z. Farfel, H. R. Bourine // Advances in Cyclic Nucleotide Research. – New-York : Raven. – 2000. – Vol. 9. – P. 171–206.

Mbuyi-Muamba J. M. Chemical composition of normal and osteoarthrotie cancellous bone of the femoral head / J. M. Mbuyi-Muamba, J. Dequeker // Acta orthop. traum. Surg. – 1994. – № 4. – P. 267.

Reikerds O. Anterertion of the acetabulum and femoral neck in normal and in pts with osteoarthritis of the hip / O. Reikerds, X. Bjerkreim, A. Kolbenstvedt // Acta orthop. Scand. – 1993. – № 1. – P. 18–23.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ