АНАЛІЗ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІКРОРАЙОНУ МІСТА

Автор(и)

  • Наталія Олександрівна Воскобойнікова Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • Олександр Васильович Кострубський Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна
  • Юлія Ростиславівна Щербина Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

громадська думка, анкетування, екологічні проблеми, мікрорайон

Анотація

Виконано аналіз громадської думки щодо екологічного стану мікрорайону міста Миколаїв на основі анкетування населення за розробленими анкетами та подальшої оцінки результатів анкетування. Виявлено стурбованість населення питаннями екологічної безпеки, однак рівень обізнаності жителів стосовно можливих заходів із покращення ситуації є низьким.

Біографії авторів

Наталія Олександрівна Воскобойнікова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доцент кафедри екології та природокористування

Олександр Васильович Кострубський, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістрант факультету еколого-медичних наук

Юлія Ростиславівна Щербина, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

студентка 421 групи факультету еколого-медичних наук

Посилання

Социально-экологические проблемы современности и новая НТР : Межвузовский сборник / [под ред. проф. Б. Г. Марахова]. – Л. : Изд-во Ленинг. ун-та, 1981. – 240 с.

Крисаченко В. С. Екологія, культура, політика / В. С. Крисаченко, М. І. Хилько. – К. : Знання України, 2001. – 597 с.

Кучерявий В. П. Урбоекологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2002. – 440 с.

Яремчик І. Г. Екополітика природокористування / І. Г. Яремчик. – К. : Просвіта, 2000. – 430 с.

Барвінський А. О. Соціологія : Курс лекцій для студентів вузів / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – 328 с.

Соціологія : підручник для студентів вузів / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : ВЦ «Академія», 2003. – 560 с.

Паниотто В. И. Количественные методы в социологических исследованиях / В. И. Паниотто, В. С. Максименко. – К. : Наукова думка. 1982. – 340 с.

Жарова Л. В. Проблеми інституціоналізації системи раціонального прородокористування та охорони навколишнього природного середовища / Л. В. Жарова, Є. В. Хлобистов. – 2010.

Бондар О. І. Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики / О. І. Бондар. – Київ, 2012.

Екологічний паспорт Миколаївської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу до паспорту : http://www.menr.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ