АНАЛІЗ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІКРОРАЙОНУ МІСТА

Наталія Олександрівна Воскобойнікова, Олександр Васильович Кострубський, Юлія Ростиславівна Щербина

Анотація


Виконано аналіз громадської думки щодо екологічного стану мікрорайону міста Миколаїв на основі анкетування населення за розробленими анкетами та подальшої оцінки результатів анкетування. Виявлено стурбованість населення питаннями екологічної безпеки, однак рівень обізнаності жителів стосовно можливих заходів із покращення ситуації є низьким.

Ключові слова


громадська думка; анкетування; екологічні проблеми; мікрорайон

Повний текст:

PDF

Посилання


Социально-экологические проблемы современности и новая НТР : Межвузовский сборник / [под ред. проф. Б. Г. Марахова]. – Л. : Изд-во Ленинг. ун-та, 1981. – 240 с.

Крисаченко В. С. Екологія, культура, політика / В. С. Крисаченко, М. І. Хилько. – К. : Знання України, 2001. – 597 с.

Кучерявий В. П. Урбоекологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2002. – 440 с.

Яремчик І. Г. Екополітика природокористування / І. Г. Яремчик. – К. : Просвіта, 2000. – 430 с.

Барвінський А. О. Соціологія : Курс лекцій для студентів вузів / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – 328 с.

Соціологія : підручник для студентів вузів / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : ВЦ «Академія», 2003. – 560 с.

Паниотто В. И. Количественные методы в социологических исследованиях / В. И. Паниотто, В. С. Максименко. – К. : Наукова думка. 1982. – 340 с.

Жарова Л. В. Проблеми інституціоналізації системи раціонального прородокористування та охорони навколишнього природного середовища / Л. В. Жарова, Є. В. Хлобистов. – 2010.

Бондар О. І. Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики / О. І. Бондар. – Київ, 2012.

Екологічний паспорт Миколаївської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу до паспорту : http://www.menr.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.