РИЮЧІ ОСИ (HYMENOPTERA: SPHECIDAE, CRABRONIDAE) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»

Автор(и)

  • Андрій Юрійович Нєпєін Національний природний парк «Білобережжя Святослава», Україна
  • Антон Сергійович Дюмін Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

родина Sphecidae Crabronidae, перетинчастокрилі, видовий склад, біотопічна приуроченість, трофічні зв’язки, созологічний аналіз

Анотація

Наведено попередній список представників родин Sphecidae, Crabronidae Національного природного парку «Білобережжя Святослава». Представлено результати досліджень щодо біотопічної приуроченості та трофічних зв’язків представників родин та оцінка їх созологічного статусу

Біографії авторів

Андрій Юрійович Нєпєін, Національний природний парк «Білобережжя Святослава»

науковий співробітник наукового відділу

Антон Сергійович Дюмін, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістрант факультету еколого-медичних наук

Посилання

Горобчишин В. А. Рийні оси (Hymenoptera, Sphecidae) Івано-Рибальчанської дільниці Чорноморського заповідника та їхні деякі екологічні особливості / В. А. Горобчишин, Ю. В. Проценко // Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – № 9. – 2004. – С. 39–40.

Довідник найцінніших природних територій Кінбурнського півострова в межах Миколаївської області / [під ред. Г. В. Коломієць, Я. І. Мовчан, Т. І. Котенко]. – К. : Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2008. – 96 с.

Кінбурн: перспективи збалансованого розвитку // Серія : Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі / [під ред. Г. В. Коломієць]. – К. : Громадська організація «Срібна чайка», 2008. – 48 с.

Козловський Ю. І. Історія створення та основні напрямки діяльності Національного природного парку «Білобережжя Святослава» / Ю. І. Козловський, А. Ю. Нєпєін, Д. Д. Попов // Матеріали ІІІ Наукових читань пам’яті Сергія Таращука. – Мигія : НПП «Бузький Гард», 2012. – 110 с. – С. 57–62.

Котенко А. Г. Лярра анафемська Larra anathema (Rossi, 1790) / А. Г. Котенко, О. С. Вобленко // Червона книга України. Тваринний світ. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – С. 242.

Котенко А. Г. Стиз двокрапковий Stizus bipunctatus (F. Smith, 1856) / А. Г. Котенко, О. С. Вобленко // Червона книга України. Тваринний світ. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – С. 243.

Котенко А. Г. Сфекс рудуватий Sphex funerarius (Gussakovskij, 1934) / А. Г. Котенко, О. С. Вобленко, К. І. Шоренко // Червона книга України. Тваринний світ. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – С. 241.

Літопис природи регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса». – 2011.

Мойсієнко І. І. Історія та проблеми створення НПП «Білобережжя Святослава» на Кінбурнській косі / Іван Іванович Мойсієнко // Збірник тез доповідей : ІV Відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я присвячений ювілею професора Михайла Федосійовича Бойка

(Херсон, 19 січня 2012 р.). – Херсон : Айлант, 2012. – С. 94–95.

Пулавский В. В. Семейство Sphecidae / В. В. Пулавский // Определитель насекомых европейской части СССР / [под общей редакцией доктора биологических наук Г. С. Медведева]. – Том ІІІ. Перепончатокрылые. Первая часть. Вып. 119. – Ленинград : Наука, 1978. – 584 с. – С. 47–58.

Червона книга України. Тваринний світ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.redbook-ua.org/.

Шоренко К. И. Новые данные о роющих осах (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) фауны Украины / К. И. Шоренко, С. В. Коновалов // Українська ентомофауністика, 2010. – № 1 (2). – С. 9–32.

Pulawski W. J. Catalog of Sphecidae sensu lato (= Apoidea excluding Apidae) [Електронний ресурс] / W. J. Pulawski. – 2009. – Режим доступу : http://research.calacademy.org/ ent[catalog_sphecidae

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ