РЕАКЦІЯ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІСЛЯ РІПАКУ ЯРОГО НА УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олексій Іванович Желязков Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України, Ukraine
  • Володимир Іванович Козечко Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Міністерства аграрної політики і продовольства України, Ukraine

Ключові слова:

пшениця озима, сорт, строк сівби, норма висіву, урожайність

Анотація

Подана оцінка впливу строків сівби та норм висіву на формування елементів структури та врожайності різних сортів пшениці озимої при вирощуванні після ріпаку ярого в умовах Північного Степу України

Біографії авторів

Олексій Іванович Желязков, Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур

Володимир Іванович Козечко, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Міністерства аграрної політики і продовольства України

старший викладач кафедри загального землеробства та ґрунтознавства

Посилання

Лебідь Є. Структура посівних площ і сівозміни в умовах недостатнього зволоження / Є. Лебідь, П. Бойко // Пропозиція. – 2000. – № 7. – С. 38–40.

Урожайність озимої пшениці при різних технологіях її вирощування в Степу України / А. В. Черенков, В. Г. Нестерець, М. М. Солодушко [та ін.] // Бюлетень Інcтитуту зернового господарства УААН. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 3–10.

Черенков А. В. Оптимізація агротехнологічних та економічних аспектів застосування мінеральних добрив при вирощуванні озимої пшениці в умовах північного Степу України / А. В. Черенков, М. М. Солодушко, В. С. Рибка, І. І. Середа, А. О. Кулик // Эксклюзивные технологии. – 2012. – № 2 (17). – С. 10–13.

Уваров Г. И. Роль сорта и предшественника в повышении урожая и качества зерна озимой пшеницы / Г. И. Уваров, В. В. Смирнова, С. И. Смуров // Зерновое хозяйство. – 2006. – № 6. – С. 15–17.

Різник О. І. Зернові, зернобобові, круп’яні культури і кукурудза в агроекосистемах / О. І. Різник, В. Ф. Сайко, М. Г. Лобас [та ін.] // Наукові основи ведення зернового господарства. – К. : Урожай, 1994. – С. 41–54.

Сайко В. Ф. Основні біологічні фактори інтенсифікації виробництва зерна / В. Ф. Сайко, М. Г. Лобас, І. В. Яшовський [та ін.] // Наукові основи ведення зернового господарства. – К. : Урожай, 1994. – С. 101–120.

Гудзь В. П. Шляхи підвищення продуктивності інтенсивних сортів озимої пшениці / В. П. Гудзь. – К. : Урожай, 1989. – 136 с.

Зінченко О. І. Строк сівби і норма висіву як фактори продуктивності різних сортів озимої пшениці / О. І. Зінченко, С. О. Третьякова // Вісник

БНАУ. – Біла Церква, 2007. – Вип. № 46. – С. 5–8.

Унтила И. П. Сроки посева и нормы высева интенсивных сортов / И. П. Унтила // Резервы производства. – Кишинев : Штиинца. – 1973. – С. 42–52.

Мацюк Л. С. Влияние сроков сева, норм высева на рост, развитие, густоту стеблестоя и урожай озимой пшеницы / Л. С. Мацюк, Н. С. Рябчук // Нормы высева, способы посева и площади питания с.-х. культур : (труды ВАСХНИЛ). – М. : Колос, 1971. – С. 57–61.Методические рекомендации по проведению полевых опытов с зерновыми, зернобобовими и кормовими культурами / [под ред. В. С. Цикова и Г. Р. Пикуша]. – Днепропетровск, 1983. – 46 с.

Методика державного сортовипробування с.-г. культур / [за ред. В. В. Вовкодава ; випуск другий]. – Київ, 2001. – 65 с.

Доспехов Б. А. Методика опытного дела / Б. А. Доспехов. – М. : Колос, 1985. – 336 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ