ОПТИМІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНИКІВ ДЛЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СІВОЗМІНАХ КОРОТКОЇ РОТАЦІЇ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Лариса Володимирівна Андрійченко Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН України, Ukraine
  • Володимир Олександрович Порудєєв Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН України, Ukraine

Ключові слова:

зернові культури, продуктивна волога, врожайність, попередник, добрива, сівозміна короткої ротації

Анотація

На підставі багаторічних досліджень вивчені особливості вологозабезпеченості і формування врожайності зернових культур при вирощуванні їх в умовах Південного Степу України в короткоротаційних сівозмінах.

Біографії авторів

Лариса Володимирівна Андрійченко, Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН України

кандидат сільськогосподарських наук

Володимир Олександрович Порудєєв, Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН України

науковий співробітник

Посилання

Андрійченко Л. В. Оптимізація структури ріллі для сівозмін фермерських господарств Степу України та її агроекономічна оцінка / Л. В. Андрійченко, В. О. Порудєєв, Т. В. Порудєєва // Посібник українського хлібороба. – Т. 1. – 2013. – С. 147–150.

Сидоров М. И. Научные и агротехнические основы севооборотов / М. И. Сидоров, Н. И. Зезюков // Труды Воронежского университета. –1993. – № 54. – С. 136.

Верзилин В. В. Влияние способов возделывания озимой пшеницы на формирование комплексов почвенных микроорганизмов в Центрально-Черноземной зоне / В. В. Верзилин, В. А. Трунова // Сб. науч. тр. ВГАУ им. К. Д. Глинки. – Воронеж, 1992. – С. 116–125.

Воробьев С. А. Раздельное и совместное действие севооборотов и удобрений / С. А. Воробьев // Агрономические основы специализации севооборотов. – М. : Агропромиздат, 1987. – С. 11–17.

Чорний пар – важлива складова сівозмін південного Степу України / Л.В. Андрійченко // Збірник наукових доповідей міжнародної конференції «Теоретичні та практичні наукові інновації». – Польща, Краків, 29.01.-31.01. 2013. – Ч. 2. – С. 53–55.

Андрійченко Л. В. Продуктивність парового поля / Л. В. Андрійченко, В. О. Порудєєв / Аграрник. – 2012. – № 21. – С. 26–27.

Лебідь Є. М. Сівозміни в інтенсивному землеробстві / Є. М. Лебідь, І. І. Андрусенко, І. А. Пабат. – К. : Урожай, 1992. – 224 с.

Сівозміни у землеробстві України / [за ред. В. Ф. Сайка, П. І. Бойка]. – К. : Аграрна наука, 2002. – 146 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ