ВПЛИВ КАЛЬЦІЄВМІСНИХ ХІМІЧНИХ МЕЛІОРАНТІВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМНО-КАШТАНОВОГО ВТОРИННО ОСОЛОНЦЬОВАНОГО ҐРУНТУ

Автор(и)

  • Михайло Іванович Давидчук Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Україна
  • Петро Федорович Кісорець Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Україна
  • Наталя Анатоліївна Ганцевська Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Україна

Ключові слова:

дослід, варіант, кальцієвмісні хімічні меліоранти, фосфогіпс, вапно гашене, дефекат, гній, ґрунт, водна витяжка ґрунту, ґрунтовий розчин, водорозчинні солі, катіони, аніони, ґрунтово-вбирний комплекс, кальцій, натрій, солонцюватість ґрунту

Анотація

Дослідження показали, що внесення кальцієвмісних хімічних меліорантів у темно- каштановий вторинно осолонцьований ґрунт в умовах зрошення його водою підвищеної мінералізації змінює хімічний склад та вміст водорозчинних солей в орному шарі ґрунту (0-30 см), позитивно впливає на якісний склад обмінних катіонів ґрунтово-вбирного комплексу, знижує солонцюватість ґрунту, підвищує вміст у ньому гумусу та суттєво не впливає на реакцію ґрунтового середовища. Інтенсивність впливу хімічних меліорантів, що вивчалися, на фізико-хімічні та агрохімічні властивості ґрунту була різною.

Біографії авторів

Михайло Іванович Давидчук, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

начальник відділу впровадження геоінформаційних систем, землевпорядних робіт та охорони родючості ґрунтів

Петро Федорович Кісорець, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

завідувач лабораторії охорони та підвищення родючості ґрунтів і проектної  документації

Наталя Анатоліївна Ганцевська, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

завідувач лабораторії аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень

Посилання

Екологічні проблеми землеробства / І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей та ін. ; [за ред. І. Д. Примака]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

Ромащенко М. І. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи поліпшення / М. І. Ромащенко, С. А. Балюк. – К. : Світ, 2000. – 114 с.

Позняк С. П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С. П. Позняк. – Львов : ВНТЛ, 1997. – 240 с.

Методические рекомендации по составлению проектно-сметной документации на известкование кислых почв, гипсование и глубокую мелиоративную вспашку солонцов в колхозах и совхозах Украинской ССР. – К., 1974. – 56 с.

Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії : ДСТУ 2730-94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 14 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Солонцеві ґрунти та рекомендації по їх меліорації / [уклад. Я. П. Цвей, В. В. Іваніна, М. А. Лапа]. – К., 1999. – 38 с.

Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості : ДСТУ 3866-99. – К. : Держстандарт України, 1999. – 6 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ