ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Михайло Олександрович Троїцький Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», Україна

Ключові слова:

агроландшафт, екологічний стан, родючість ґрунту, важкі метали, органічні добрива

Анотація

За результатами режимних спостережень за екологічним станом основних компонентів агроландшафтів – ґрунтів, рослинності та природних вод – була проведена комплексна оцінка екологічного стану агроландшафтів Миколаївської області із використанням інтегральних показників оцінки стану родючості та забруднення ґрунтів. Запропоноване використання відходів овочеконсервного виробництва як органічного добрива для стабілізації екологічного стану агроландшафтів

Біографія автора

Михайло Олександрович Троїцький, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

завідувач лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції

Посилання

Медведев В. В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи : [монографія] / В. В. Медведев. – Харьков : ПФ «Антиква», 2002. – 428 с.

Булигін С. Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів / С. Ю. Булигін. – Харків : Вид-во ХДАУ, 2001. – 116 с.

Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України / [за ред. С. А. Балюка, В. В. Медведєва і А. Д. Балаєва]. – К. : НААНУ, 2010. – 153 с.

Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України / [за ред. С. А. Балюка, В. В. Медведєва і А. Д. Балаєва]. – К. : НААНУ, 2010. – 153 с.

Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель (методично-нормативне забезпечення) / [за ред. В. П. Патики, О. Г. Тараріко]. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (методично-нормативне забезпечення) / [за ред. С. М. Рижика, М. В. Лісового, Д. М. Бенцаросвькогою]. – К., 2003. – 64 с.

Методичні рекомендації з комплексної агроекологічної оцінки земель сільськогосподарського призначення / [за ред. О. О. Ракоїд]. – К. : Логос, 2008. – 51 с.

Моніторинг комплексної оцінки родючості ґрунтів Полтавської області 1971-2005 р. / [за редакцією доктора с-г. наук, проф. Т. О. Грінченка]. – Х. : Вид. «КП Друкарня № 13», 2008. – 186 с.

Ильин В. Б. Относительные показатели загрязнения в системе почва-растение / В. Б. Ильин, М. Д. Степанова // Почвоведение. – 1979. – № 11. – С. 61–67.

Фатєєв А. І. До питання оцінки рівнів небезпеки забруднення ґрунтів важкими металами / А. І. Фатєєв, М. М. Мірошниченко, В. Л. Самохвалова, Т. Ю Биндич // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 10. – С. 39–62.

Макарова Г. А. Деградація ґрунтів Миколаївської області: причини виникнення і сучасний стан / Г. А. Макарова, М. О.Троїцький,

М. М. Попова // Наукові праці : науково-методичний журнал. –Вип.119. Т. 132. Екологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2010, С. 74–79.

Технологічні та агроекологічні нормативи використання осадів стічних вод міських очисних споруд у сільському господарстві / КНД 33.-3.3-02-99. Видання офіційне. – К. : Аграрна наука, 2000. – 38 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ