ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Олена Петрівна Мітрясова Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Анна Миколаївна Селіванова Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

поверхневі води, забруднення, гранично допустима концентрація, екологічний ризик

Анотація

Проаналізовано різні методи та підходи до оцінки якості вод. На основі аналізу в часі і просторі моніторингових даних Міністерства екології та природних ресурсів України, Гідрометеослужби та Державного агентства водних ресурсів України проведено оцінку екологічного стану поверхневих водних ресурсів Миколаївської області

Біографії авторів

Олена Петрівна Мітрясова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри екології та природокористування

Анна Миколаївна Селіванова, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

магістрант кафедри екології та природокористування

Посилання

Алымов В. Т. Техногенный риск: анализ и оценка / В. Т. Алымов, Н. П. Тарасов. – М. : ИКЦ Академкнига, 2005. – 118 с.

Динаміка скиду стічних вод по Миколаївській області за 1990-2012 рр. / Управління водних ресурсів в Миколаївській області. –Миколаїв, 2013. – Звіт.

Звітні дані по стану р. Південний Буг та її приток за 1990-2012 рр. / Управління водних ресурсів в Миколаївській області. – Миколаїв, 2013.

Клименко М. О. Моніторинг довкілля : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. – К. : «Альма матер», 2006. – 360 с.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за

відповідними категоріями / [В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк та ін.] ; за ред. В. Я. Шевчука. – К. : СИМВОЛ–Т, 1998. – 28 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2012 році / Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації. – Миколаїв, 2013. – 204 с.

Рыбалова О. В. Комплексний підхід до визначення екологічного стану басейнів малих річок / О. В. Рыбалова // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. УкрНДІЕП. – Вип. ХХХІІІ. – Харків. 2011. – С. 88–97.

Селіванова А. М. Моніторинг стану поверхневих вод Миколаївської області / А. М. Селіванова, О. П. Мітрясова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки». – Х. : НУЦЗУ, 2013. – С. 122–123.

Селіванова А. М. Питання оцінки якості поверхневих водних ресурсів Миколаївської області / А. М. Селіванова, О. П. Мітрясова // Регіональні екологічні проблеми : науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення. – Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів. – Одеса : ОДКЕУ, 2013. – С. 252–255.

Водний кодекс України : Закон України від 6 червня 1995 року, № 213/95-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Остання редакція від 27.07.2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/213/95-%D0%B2%D1%80.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ