ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олена Петрівна Мітрясова, Анна Миколаївна Селіванова

Анотація


Проаналізовано різні методи та підходи до оцінки якості вод. На основі аналізу в часі і просторі моніторингових даних Міністерства екології та природних ресурсів України, Гідрометеослужби та Державного агентства водних ресурсів України проведено оцінку екологічного стану поверхневих водних ресурсів Миколаївської області

Ключові слова


поверхневі води; забруднення; гранично допустима концентрація; екологічний ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Алымов В. Т. Техногенный риск: анализ и оценка / В. Т. Алымов, Н. П. Тарасов. – М. : ИКЦ Академкнига, 2005. – 118 с.

Динаміка скиду стічних вод по Миколаївській області за 1990-2012 рр. / Управління водних ресурсів в Миколаївській області. –Миколаїв, 2013. – Звіт.

Звітні дані по стану р. Південний Буг та її приток за 1990-2012 рр. / Управління водних ресурсів в Миколаївській області. – Миколаїв, 2013.

Клименко М. О. Моніторинг довкілля : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. – К. : «Альма матер», 2006. – 360 с.

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за

відповідними категоріями / [В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк та ін.] ; за ред. В. Я. Шевчука. – К. : СИМВОЛ–Т, 1998. – 28 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2012 році / Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації. – Миколаїв, 2013. – 204 с.

Рыбалова О. В. Комплексний підхід до визначення екологічного стану басейнів малих річок / О. В. Рыбалова // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. УкрНДІЕП. – Вип. ХХХІІІ. – Харків. 2011. – С. 88–97.

Селіванова А. М. Моніторинг стану поверхневих вод Миколаївської області / А. М. Селіванова, О. П. Мітрясова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки». – Х. : НУЦЗУ, 2013. – С. 122–123.

Селіванова А. М. Питання оцінки якості поверхневих водних ресурсів Миколаївської області / А. М. Селіванова, О. П. Мітрясова // Регіональні екологічні проблеми : науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення. – Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів. – Одеса : ОДКЕУ, 2013. – С. 252–255.

Водний кодекс України : Закон України від 6 червня 1995 року, № 213/95-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Остання редакція від 27.07.2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/213/95-%D0%B2%D1%80.