ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНІ ЗЕМЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Наум Харитонович Грабак, Юлія Іванівна Будикіна

Анотація


У статті йдеться про площі ґрунтів України, забруднених важкими металами і пестицидами, а також про шкоду, яку завдають такі ґрунти вирощуваним на них росли- нам. У результаті узагальнення експериментальних даних різних установ опрацьовані рекомендації щодо реабілітації таких ґрунтів

Ключові слова


важкі метали; пестициди; реабілітація земель; детоксикація; фізична адсорбція; фітомеліорація; фітодеградація; фітостабілізація; ремедіація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бреславець А. І. Техногенно забруднені ґрунти та шляхи їх поліпшення [Електроний ресурс] / А. І. Бреславець, А. І. Юрченко.

Піндрус А. А. Біоремедіація ґрунтів, забруднених пестицидами / А. А. Піндрус, Н. А. Ямборко, Г. О. Іутинська, В. Й. Лоханська // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4-7 жовтня 2006 р. : тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 134.

Ильинский А. В. Биологическая очистка почв, загрязненных тяжелыми металлами / А. В. Ильинский // Агрохим. вестник. – 2003. – № 5. – С. 30–32.

Земельний кодекс України. – К., 2002. – 206 с.

Кравець О. П. Сучасний стан та проблеми фітоочищення ґрунтів від радіонуклідів і важких металів / О. П. Кравець // Физиология и биохимия культ. растений. – 2002. – Т. 34. – С. 377–386.

Методы детоксикации почв, загрязненных тяжелыми металами / Л. В. Кирейчева, И. В. Глазунова // Почвоведенье. – М., 1995. – Вып. 7. – С. 892–896.

Кретова Л. Г. Влияние органического вещества на поведение пестицидов в почве / Л. Г. Кретова // Агрохимия. – 1986. – № 10. – С. 127–134.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.