ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНІ ЗЕМЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Автор(и)

  • Наум Харитонович Грабак Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • Юлія Іванівна Будикіна Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

важкі метали, пестициди, реабілітація земель, детоксикація, фізична адсорбція, фітомеліорація, фітодеградація, фітостабілізація, ремедіація.

Анотація

У статті йдеться про площі ґрунтів України, забруднених важкими металами і пестицидами, а також про шкоду, яку завдають такі ґрунти вирощуваним на них росли- нам. У результаті узагальнення експериментальних даних різних установ опрацьовані рекомендації щодо реабілітації таких ґрунтів

Біографії авторів

Наум Харитонович Грабак, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології та природокористування

Юлія Іванівна Будикіна, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

студентка факультету еколого-медичних наук

Посилання

Бреславець А. І. Техногенно забруднені ґрунти та шляхи їх поліпшення [Електроний ресурс] / А. І. Бреславець, А. І. Юрченко.

Піндрус А. А. Біоремедіація ґрунтів, забруднених пестицидами / А. А. Піндрус, Н. А. Ямборко, Г. О. Іутинська, В. Й. Лоханська // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4-7 жовтня 2006 р. : тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 134.

Ильинский А. В. Биологическая очистка почв, загрязненных тяжелыми металлами / А. В. Ильинский // Агрохим. вестник. – 2003. – № 5. – С. 30–32.

Земельний кодекс України. – К., 2002. – 206 с.

Кравець О. П. Сучасний стан та проблеми фітоочищення ґрунтів від радіонуклідів і важких металів / О. П. Кравець // Физиология и биохимия культ. растений. – 2002. – Т. 34. – С. 377–386.

Методы детоксикации почв, загрязненных тяжелыми металами / Л. В. Кирейчева, И. В. Глазунова // Почвоведенье. – М., 1995. – Вып. 7. – С. 892–896.

Кретова Л. Г. Влияние органического вещества на поведение пестицидов в почве / Л. Г. Кретова // Агрохимия. – 1986. – № 10. – С. 127–134.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ