НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЙХОРНІЇ ТОВСТОНОЖКОВОЇ

Автор(и)

  • Віктор Олександрович Чабан Херсонська державна морська академія, Ukraine

Ключові слова:

екологія, забруднення водоймищ шкідливими речовинами, шляхи зниження екологічного навантаження на водне середовище

Анотація

У роботі розглядаються методи підвищення екологічної безпеки в процесі дії на неї забруднюючих речовин. Надано ботанічний опис рослини ейхорнії, яка є біологічним фільтром, за допомогою якої доочищуються недоочищені стоки, які вносять у водойми і підземні води органічні речовини, сполуки фосфору, азоту, сірки, важких металів у великих концентраціях, небезпечних для водних екосистем. Особливість властивостей роботи ейхорнії в тому, що при очищенні стоків ця рослина окисляє і розщеплює промислові та органічні нечистоти, домішки вод на прості нешкідливі елементи з великою швидкістю і засвоює їх як харчування.

Біографія автора

Віктор Олександрович Чабан, Херсонська державна морська академія

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Посилання

Schwer C. Vegetative filter treatment of dairy milkhouse wastewater / C. Schwer, J. Clausen, J. Envirov // Qual. – 1989. – № 4. – Р. 446–451.

Sen Asit K. Removal anduptake of copper (II) by salvinia natans from wastewater / K. Sen Asit, G. Mondal Nitya // Water, Air and Soil Pollut. – 1990. – № 1-2. – Р. 1–6.

Luesk G. W. A`growing `interest in wastewater plants / G. W. Luesk // Waste Age. – 1990. – № 6. – С. 87–88, 92.

Heidmann Torsten Reininung industrieller Abwaasser durch chemischbiologische Verfahren / Torsten Heidmann, Gustav A. Henke // WLB :Wasser Luft und Boden. – 1990. – № 1–2. – С. 26–27.

Эйнор Л. О. Поглощение фосфора из природных вод полупогруженными макрофитами (на примере манника) / Л. О. Эйнор, Н. Г. Дмитриева // Водн. ресурсы. – 1988. – № 4. – С. 130–136.

Рыженко Б. Ф. Эйхорния – кому мы обязаны нефтью и газом / Б. Ф. Рыженко // Кавказская здравница. – 1991. – № 2. – 58 с.

Токарева Н. Известия науки: Эйхорния укротительница гептила / Н. Токарева // Экологияи жизнь. – 1999. – № 4. – С. 5–7.

Кононцев С. В. Технологія біологічного очищення стічних вод молокозаводів : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / С. Кононцев ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний ін-т». – К., 2006.– 158 с.

Цыганков С. П. Разработка микробиологических процессов и аппаратов очистки сточных вод предприятий АПК : дис. … докт. техн. наук : 05.18.12, 03.00.23 / С. П. Цыганков. – К.,1998. – С. 198.

СЭВ. Методы химического анализа вод. Унифицированные методы исследования качества вод. – Часть 1. Кн. 2, 3. – М., 1987. – С. 298.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ