ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ РІПАКУ ЯРОГО ПРИ ЗРОШЕННІ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНОГО СПОСОБУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Ігор Олександрович Бульба

Анотація


На підставі багаторічних польових досліджень, проведених у зрошуваних умовах Південного Степу України, наведено дані про вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів ріпаку ярого.

Ключові слова


ріпак ярий; спосіб обробітку ґрунту; глибина обробітку ґрунту; зрошення; бур’яни

Повний текст:

PDF

Посилання


Попович І. А. Боротьба з бур’янами : [довідник] / І. А. Попович. – Ужгород, 1979. – 192 с.

Лысенко А. К. Основная обработка почвы и засоренность посевов / А. К. Лысенко, А. М. Малиенко, Е. И. Дорошенко // Земледелие. – 1988. – № 9. – С. 37–39.

Коломиец Н. В. Минимальная обработка почвы в севообороте / Н. В. Коломиец // Земледелие. – 1993. – № 2. – С. 13–15.

Бомба М. Проблеми та перспективи розвитку землеробства на початку третього тисячоліття / М. Бомба // Пропозиція. – 2002. –№ 10. – С. 30–32.

Котоврасов И. П. Механическая обработка и эффективное плодородие почвы / И. П. Котоврасов // Вопросы обработки почв : Сб. статей. – М., 1979. – С. 76–84.

Кауричев И. С. Практикум по почвоведению / И. С. Кауричев. – М. : Агропромиздат, 1986. – 336 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М. : Колос, 1985. – 416 с